Ane Uggla – Sveriges rikaste doldis

Ane Uggla – Sveriges Rikaste Doldis

I Sverige toppar hon årligen listorna över landets rikaste kvinnor. Trots det vet få vem hon är. Thomas Sjöberg tecknar ett porträtt av redardrottningen Ane Uggla, kvinnan som likt sin far Mærsk Mc-Kinney Møller föredrar att verka utan att synas.

Foto ovan: Maersk Line / CC BY-SA

Fredagen den 5 december 2003 samlade Mærsk Mc-Kinney Møller koncernens ledarskikt i sitt hem på Mosehøjvej i Charlottenlund, en välmående förort till Köpenhamn. 

Det är ingen dålig villa. Totalt 670 kvadratmeter, med ett tak av koppar, på en 13 000 kvadratmeter stor tomt. Dyrbar konst på väggarna, swimmingpool i källaren. Kameraövervakad. Men eftersom huset är byggt i ett enda plan syns det knappt bakom all grönska och den omgärdande manshöga häcken. Dessutom skyms sikten av den gula tegelvillan alldeles vid infarten, där chaufför och tjänstefolk bor. 

En slående illustration av den hemlighetsfulla släkten, som i Danmark betraktas som näringslivets motsvarighet till drottningfamiljen. 

Det var ett avskedstal han höll. 1993 hade han överlåtit den dagliga skötseln av Mærsk-koncernen till nye VD:n Jess Søderberg. Tio år senare hade den gamle mannen slagit ihop de båda börsnoterade Mærsk-bolagen Dampskibsselskabet 1912 och Dampskibsselskabet Svendborg – själva kärnan i koncernen – till det som fick namnet A.P. Møller-Mærsk A/S. Där hade han behållit ordförandeskapet och därmed också den yttersta makten över sin farfars skapelse. 

Mærsk Mc-Kinney Møller
Mærsk Mc-Kinney Møller styrde över sitt imperium med hård och gammaldags hand. Foto: Per Morten Abrahamsen/Wikimedia, CC BY

Nu var det dags att kliva av även den posten, och lämna över till Michael Pram Rasmussen. 

Mærsk Mc-Kinney Møller, det danska näringslivets grand old man, inledde med att meddela sin avgång. ”Kaptenen lämnar kommandobryggan och drar sig tillbaka till sin hytt”, sade han och påbörjade en exposé av familjens och företagets historia och sina drivkrafter. Mot slutet av talet underströk han just familjens betydelse för företaget: ”Alla medarbetare anförda av ledningen har en plikt att vidareförmedla värnandet av vårt namn – alla ska sörja för att det förblir bäst. Fanan får inte fläckas. Den grundande släkten får inte glömmas. Den har historiskt och från starten stärkt företagandet, och gör det fortfarande och kommer alltid att göra det. Man skall kunna lita på vårt ord. Alltid. Our word is our bond and deed.” 

Den gamle hade talat. Och gjort fullständigt klart hur han såg på tronföljden. 

Nästan ett decennium senare är Mærsk Mc-Kinney borta. 98 år gammal somnade han in våren 2012. Och efterträddes av sin yngsta dotter Ane Uggla som familjens överhuvud. 

Mærsk Mc-Kinney Møller gav sällan intervjuer. Ane Uggla för den traditionen vidare. Jag skriver ett brev inneslutet i ett vackert kuvert till hennes privata adress i Stockholm, men förgäves. Hon avböjer dock inte själv, utan låter sin fars förtrogne, och nu även Ugglas egen nära medarbetare, koncernens vice VD Lars-Erik Brenøe svara tämligen omgående: 

”Kære Thomas Sjöberg, 

Tak for dit brev til Ane Uggla med oplysninger om dit påtænkte personportræt og ønske om interview. Ane har bedt mig skrive til dig. Der er for tiden mange opgaver og Ane er opmærksom på dit ønske, der for øvrigt deles af en del af dine kolleger. Inden for kort tid vil Ane ikke give interview, men skulle det blive aktuelt, vil vi have din henvendelse i erindring.” 

Personligt och vänligt, men ändå resolut och med en lätt ironi i tonfallet. Snyggt. 

Nära band till sin far

Vem är hon då? Det finns en del kända grundfakta om denna näringslivets Garbo. Född 3 juli 1948 på en privatklinik i Hellerup strax norr om Köpenhamn. Gick ut Zahles privatskola 1966 (där också drottning Margrethe gick), Handelshøjskolen i Köpenhamn 1969 som ”trespråkig korrespondent”, och tog en fil kand vid Stockholms universitet 1977 med väl godkänd i ämnen som engelska, konstvetenskap och ”Antikens kultur och samhällsliv”. Sin tre år äldre make, överstelöjtnant Peder Hansson Uggla, träffade hon på en kadettbal i Köpenhamn i början av 1970-talet och de bor sedan många år i Stockholm med sina båda söner Johan Pedersson Uggla, sambo med ex-modellen och vänsterpolitikern Laura Hay, och Robert Mærsk Uggla, gift med affärsjuristen Paola Konopik. 

1986-1997 ska Ane Uggla ha arbetat för svenska Röda Korset, oklart med vad. Jag skickar en förfrågan till pressavdelningen, men ingen tycks känna till något om detta. Jag kontaktar östermalmskretsen dit Uggla rimligen borde hört, men ordföranden Inga Lisa Keisu Lennerlöf vet inte. Jag skriver ett brev till Prinsessan Christina, organisationens ordförande 1993-2002. Hon svarar inte. Jag mejlar koncernens presschef Michael Storgaard, men får inte heller därifrån något besked om vad Uggla gjort för Röda Korset. 

Ane Uggla gick ut Zahles privatskola 1966, där också drottning Margrethe gick. Foto: EPO / CC BY-SA

Jag undrar också om hon har eller har haft andra arbeten i unga år och om hon har eller har haft andra uppgifter vid sidan av Mærsk-koncernen och i så fall vilka. 

”Det har vi desværre ingen oplysninger om”, lyder Storgaards svar. Antagligen helt enligt familjens traditioner. Att verka, men inte synas alltför mycket. Som Wallenbergarna, en annan klan som Mærsk-familjen ofta jämförs med. 

I mitten av 1980-talet och i början av 1990-talet började Ane Ugglas verkliga karriär inom familjekoncernen, då hon först trädde in i styrelsen för A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal och A.P. Møllers Familiefond, och sedan Dampskibsselskabet 1912. 

Om Mærsk Mc-Kinney Møller styrde över sitt imperium med hård och gammaldags hand kommer dottern inte att ha det operativa ansvaret för den dagliga verksamheten. Det sköter ordföranden Michael Pram Rasmussen och VDn Nils Smedgaard Andersen. Ane Ugglas uppgift är mer av privat karaktär, att säkerställa familjens inflytande över imperiet. 

Men det var ingen självklar sak att hon skulle ta över efter sin far. Ingen av de tre döttrarna hade några planer på ett yrkesliv inom koncernen, trots att deras far visste att den fortsatta kontrollen över familjeföretaget hängde på dem. De hade fått den med modersmjölken, dagligen hört talas om den och ville, möjligen i ett slags revoltanda mot föräldragenerationen, skapa sig egna identiteter. När Uggla, liksom samtidigt hennes syster Leise, väl bestämde sig hade de stor nytta av att ha matats med kunskaper och insikter om familjeföretaget sedan vaggan. De hade en medfödd förståelse för de värderingar som hela koncernen vilar på, skriver Berlingske-journalisterna Thomas Larsen och Finn Mortensen i boken Mærsk Mc-Kinney Møller. Et personligt portræt af Danmarks største erhvervsmand som utkom 2008. Larsen och Mortensen lyckades med bedriften att få Uggla till intervjusoffan, och ett av hennes svar indikerar under vilka patriarkala förhållanden hon har växt upp under. 

Ane Uggla växte upp i en tid då det inte var självklart att hon som kvinna skulle få ta över familjeföretaget. Foto: By Maersk Line, CC BY-SA

”Idag är det tillåtet för en flicka att kunna något och att vilja något. Det har nog varit svårt för min far att komma fram till den uppfattningen, men vid en viss tidpunkt var han tvungen att inse, att om familjen skulle finnas i företaget så måste han ta av flickorna”, säger Uggla i boken. 

Och det saknades inte stärkande band mellan far och dotter. Ane Uggla var den av systrarna som trofast följde med Mærsk Mc-Kinney Møller på de eviga turerna med ”Klem” som den stora segelbåten döptes till efter begynnelsebokstäverna på systrarna Kirsten och Leise, modern Emma och fadern Mærsk. När Ane kom till världen var allt så att säga redan förankrat, så hon fick istället skänka sitt namn till jollen. 

Det dryga kvartssekel som förflöt mellan Ugglas inträde i företaget och faderns död har varit en enda lång förberedande kurs i hur koncernen bäst sköts. 2008 manifesterade Mærsk Mc-Kinney Møller detta när han ställde upp i en kort TV-intervju i samband med årsstämman. Han stod oerhört symboliskt på trappan till A.P. Møllers barndomshem Villa Anna i Svendborg, flankerad av Ane Uggla, och meddelade världen att hon var den rätta att efterträda honom som ordförande i den fond som kontrollerar röstmajoriteten i koncernen. 

”Mr. Möller passes the torch to his daughter”, skrev interntidningen Mærsk Post. Tydligare kan familjebanden och traditionen inte uttryckas. 

Ane Uggla bor i Stockholm sedan många år. Adressen är inte, som man kunde förvänta sig, Strandvägen med sjöutsikt, men väl ett kvarter därifrån. Fastigheten på Lovisagatan är gediget burgen och så östermalmsk man kan önska sig, liksom grannarna. Den ingift adliga fru Uggla (maken härstammar från friherresläkten vars äldsta kända medlem var Claas Hansson till Bosgården, och som introducerades på Riddarhuset 1625) har här lämpligt sällskap i bostadsrättsföreningen Nr 7 Gardisten UPA av namn som von Rosen, Ramel, Mörner och Åkerhielm samt av bland andra Ratos vice VD Bo Jungner och finansmannen Robin Ahlström. Tidigare körde Uggla omkring i en trotjänande Saab men bytte upp sig till en fyrhjulsdriven silverfärgad 3,2 liters Audi Avant -06. 

Kritik mot koncernen

Det är något av en nationalklenod hon tagit över, med en omsättning motsvarande 15 procent av landets BNP. Precis som till den kedjerökande Margrethe och hennes företrädare, har danskarna också haft ett alldeles särskilt förhållande till Mærsk-koncernens ledargestalter, som uppnått närmast ikonliknande status. Men det innebär inte att familjens sätt att sköta sina affärer undgått kritik. 

Enligt Jakob Nerup, konsult vid den fackliga organisationen Service Hovedstaden, var Mærsk Mc-Kinney Møller odemokratisk och en extremt dålig skattebetalare. Han bekämpade facklig verksamhet och var emot anställdas rättigheter. 

”Anställda på huvudkontoret Esplanaden har inga avtal. I USA, Kina och Centralamerika har Mærsk-företag bekämpat fackföreningar med våld och förtryck. Mærsk var en tyrann som ville pressa allt ur sina anställda för att sko sig själv och de andra aktieägarna”, påstod Nerup i en nätartikel efter den gamles frånfälle. Han hävdade också att det antingen är noll i skatt eller endast få procent av den samlade vinsten som går till samhället. 

Ane Uggla ser ut över ett fartyg med företagets namn på. Pressfotografer fotar genom fönstret.
Ane Ugglas uppgift inom koncernen är av privat karaktär, att säkerställa familjens inflytande över imperiet. Foto: By Maersk Line, CC BY-SA

”De flesta skattekronor som Mærsk har levererat, har kommit via skatt på Nordsjöoljan. Som andra multinationella verksamheter har Mærsk medvetet undandragit sig skatt genom internationella företag och fonder. Då Anker Jørgensens regering 1982 ville beskatta fonderna, hotade Mærsk att flytta dem till skatteparadiset Liechtenstein.” 

Mærsk har också kritiserats för att stödja USAs militära engagemang i Gulfen, Afganistan och Irak. Koncernens fartyg fraktade vapen och annan militär utrustning vilket belönades med att USA gav Mærsk fler uppdrag och militära kontrakt, enligt BusinessWeek värda 2 miljarder dollar. Här har Mærsk Mc-Kinney Møllers vänskap med den amerikanske senatorn och medlemmen av försvarsutskottet John Warner säkerligen hjälpt till. De kände varandra i många år och Ane Uggla var med när pappan 2008 besökte Warner, som rankade sin danske vän som en av de tio mest betydelsefulla och inflytelserika personerna i världen. Ane Uggla har även hon gjort ett starkt intryck på honom, säger han i boken Mærsk Mc-Kinney Møller. Et personligt portræt af Danmarks største erhvervsman, så det är ingen vild gissning att Warners, och därmed USAs, ytterst goda relationer med familjen Mærsk kommer att fortsätta. 

Vem Ane Uggla egentligen är, vad som driver henne och vad hon eventuellt kommer att ta med sig av sin fars synsätt på att göra affärer, vet inte Jakob Nerup. 

”Hon har alltid levt tillbakadraget och hållit sig borta från offentligheten. Hon har aldrig under Mærsks levnad och ledarskap gjort ett självständig framträdande eller besuttit poster, varifrån hennes insats kan bedömas. Sett ur den synvinkeln är hon en klassisk familjerelaterad, om än väldigt rik, aktieägare”, säger han. 

Relationerna till världens andra supernation, Kina, är på motsvarande sätt ytterst goda. Landet ses av Mærsk som koncernens brohuvud till Asien och har försäkrat sig tillgång till de viktigaste hamnarna. ”There is a long history with China”, säger Uggla i boken. 1998 var en delegation från Mærsk, anförd av den gamle själv, på besök hos den kinesiske presidenten Jiang Zemin i dennes gästresidens i Diaoyutai. Zemin berättade för honom om sin egen familj och särskilt sina barnbarn, två flickor, som han satte stort värde på. Mærsk Mc-Kinney Møller ville inte vara sämre och sade frankt, ”My daughter is sitting right there, Mr President!” 

De båda journalisterna Thomas Larsen och Finn Mortensen är antagligen de som kommit närmast familjen. Boken om Mærsk Mc-Kinney Møller är beundrande i sitt tonfall och tillkommen med den gamles välsignelse, så den bör läsas med detta i åtanke. En mängd nyckelpersoner intervjuas, och fram träder bilden av Ane Uggla som en högst potent arvtagerska. 

Den gamle Carlsberg-direktören Poul Svanholm satt i A.P. Møller-Mærsks styrelse i 22 år och var god vän med familjen. 

”Jag är full av beundran för henne, för hennes engagemang och för det arbete hon lägger ned på att skaffa sig insikt i verksamheten. Hon har samtidigt en mycket fin förståelse för de mänskliga konsekvenserna av de många förändringar som A.P. Møller-Mærsk har gått igenom. Nästen så länge jag kan minnas, har Ane varit en helt uppenbar kandidat till att bli indragen i företaget”, säger Svanholm i boken. 

Den numera avlidne Troels Dilling hade en mer än 50-årig karriär på olika poster i Mærsk-koncernen. I boken om Mærsk Mc-Kinney Møller sade han: 

”Ane har jag känt från det att hon var skolflicka, höll jag på att säga. Hon är medveten om att hon alltid riskerar att få höra att hon bara säger som hennes far alltid har sagt. Men det stämmer inte. Ane är en klart tänkande flicka. Hon skaffar sig sin egen åsikt och är viljestark – samtidigt som hon är bra på att lyssna.”

Den internationelle toppchefen och före detta högt rankade tennisspelaren Jan Leschly, med befattningar inom bland annat American Express och Daimler Chrysler och 1996 med på Newsweeks lista ”Top 25 managers”, satt under många år i styrelsen för Mærsk. Hans åsikt är att Ane Uggla är en ovanligt sympatisk och populär person. Under sin pappas levnad fungerade hon som en lysande mellanhand mellan Mærsk Mc-Kinney Møller och styrelsen/företagsledningen. 

”Hon arbetar med samma vård och entusiasm som sin far.”

Styrelseproffset och förre IBM-direktören, schweizaren Kaspar Cassani, var under många år Mærsk Mc-Kinney Møllers nära rådgivare. 

”Ane har gått i en bra skola hos sin far, hon är krävande, och hon är tredje generationen. Och fjärde generationen är ju på god väg.”

Fjärde generationen, det är Ugglas söner Johan Pedersson Uggla och Robert Mærsk Uggla. Det är främst Robert som tycks står näst i tur att överta rodret när hans nu 64-åriga mamma en gång drar sig tillbaka. Som 31-åring utsågs han till ny VD för tankerrederiet Broströms, som 2009 köpts ut från börsen av A.P. Møller-Mærsk, och har sedan dess lärt känna familjeföretaget inifrån, liksom storebror Johan. 

Familjen Mærsk Mc-Kinney Uggla
Mærsk-familjen jämförs ofta med familjen Wallenberg, som också verkar i det dolda. Foto: By Maersk Line / CC BY-SA

Niels Lunde, chefredaktör på affärstidningen Børsen säger att i danskt näringsliv vet alla självklart vem Uggla är. ”Men hon har aldrig uttalat sig offentligt om sig själv, om företaget eller om vad hon vill med verksamheten.” Thomas Larsen, journalisten som skrev boken om Ugglas pappa, säger: 

”När man pratar med den inre kretsen i koncernen hyllas Ane Uggla för sin klokskap och hälsosamma urskiljningsförmåga. Hon karaktäriseras också som en vänlig människa men precis som sin far hatar hon smartness, ytlighet och enkla lösningar. Dessutom framhävs hennes viljestyrka under den vänliga fasaden. Före sin död berättade Mærsk Mc-Kinney Møller själv hur han och dottern ofta kunde diskutera, och vara oeniga, till sent på kvällen. När han hade sovit på saken kunde han ofta konstatera att dottern haft rätt. En annan okänd sida hos Uggla är hennes humor. Mitt i den strömlinjeformade och allvarliga atmosfär som präglar huvudkontoret med de blåtonade fönstren finns det hos henne plats för humor och skratt. Hon är inte i närheten av att utöva den otåliga och barska ledarstil som kännetecknade hennes pappa.”

Vilket renommé har hon i Danmark? 

”Det är nästan omöjligt att svara på. Det är ju en paradox, att den danska allmänheten i stort sett inte vet något om den kvinna som står i spetsen för en verksamhet som på alla plan betyder så mycket i Danmark. Uggla är ytterst privat och har inga planer på att uppträda i media och vara en kändis. Det finns heller ingenting som tyder på att hon nätverkar med danska företagsledare. I själva verket är det nog så att det är ytterst få danska chefer som skulle kunna ge henne värdefull input. Danskt näringsliv består av många små och medelstora företag som slåss mot specifika utmaningar. A.P Møller Mærsk-gruppen är en gigant med helt andra utmaningar. De viktigaste samtalsparterna återfinns i styrelse och ledning. Det är också fullt möjligt att hon, precis som sin pappa, också har internationella samtalsparter som inte är allmänt kända.”

Thomas Larsen anser att Ane Ugglas hittills största prestation helt enkelt varit att hon kunnat säkra en mycket svår omvandling när Mærsk Mc-Kinney Møller gav makten ifrån sig till andra, däribland sin egen dotter. Och att hon hela vägen genom processen haft ett mycket tätt samarbete med den nya företagsledningen. Därtill vakar Uggla som en hök över alla betydande strategiska beslut på den kommersiella fronten. 

Kommer hon att flytta tillbaka till Danmark för att leda koncernen, tror du, eller kan hon bo kvar i Stockholm och veckopendla? 

”Under många år har det fungerat för henne att pendla mellan Stockholm och våningen i Köpenhamn. Det tror jag hon kommer att fortsätta med. Jag vet att Ane Uggla har starka känslor för Stockholm.”

Fakta

YRKE: Sedan 1986 styrelsemedlem i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal och A.P. Møllers Familiefond. Tog över ordförandeskapet efter sin pappas död 2012. 

UTBILDNING: Zahles privatskola, Handelshøjskolen i Köpenhamn och fil kand vid Stockholms universitet. 

KARRIÄR: Svenska Röda Korset 1986-1997, Mærsk-koncernen sedan 1986. 

BOR: Köpenhamn och Stockholm. 

FAMILJ: Sönerna Johan Pedersson Uggla och Robert Mærsk Uggla med respektive familjer. Maken Peder Hansson Uggla gick bort i April 2020.