Binas dans avslöjar var maten finns

Binas Dans Avslöjar Var Maten Finns

Biodlare har alltid förstått att binas intensiva surrande och rörelser när de kommer tillbaka till kupan har en mening. Men vad betyder de? Med modern AI-teknik finns det nu möjlighet att förstå och på djupet tolka dansen – och att dra nytta av den.

Binas rörelser kallas Waggle Dance, och man har haft på känn att dansen berättar exempelvis var det finns mat. Men för att exakt kunna skilja ut och förstå binas rörelser krävs omfattande datainsamling och tolkning.

Det amerikanska mjukvaruföretaget SAS Institute är en av världens största aktörer när det gäller insamling och tolkning av data. Varje år anordnar de ett stort Hackaton, alltså en tävling där det gäller att skruva ihop de mest innovativa sätten att praktiskt använda ny teknik.

Översätts till karta

Vinnare av SAS Hackaton 2020 blev Amesto Nextbridge Norway. De har monterat kameror i bikuporna för att i realtid kunna filma, mappa och tolka dansen. Det har visat sig att dansen på ett precist sätt talar om var det finns blommor att suga nektar ur. Bina kan ange både riktning och avstånd. Den insamlade informationen ges grafisk form och biodlaren får en kartbild i mobilen som visar var bina hämtar sin föda.

På det sättet kan biodlaren snabbt se om kuporna behöver flyttas och om det behöver planteras nya mer bi-vänliga växter.

Bin kommunicerar på ett mycket sofistikerat sätt. Det krävs sofistikerad teknik för att tolka deras meddelanden.

Svält är största hotet

Christophe Brod, som är grundare och vd för Bee Futures, ett företag som utvecklar och säljer bikupor,  förklarar att binäringen har haft det motigt under många år. Bisamhällen dör. Problemen kan vara virus eller dåligt väder – men det största hotet är svält. Bin pollinerar 75 procent av all mat som produceras, men det är som om odlarna de senaste 100 åren tagit sina bästa vänner för givna och inte brytt sig om att ordna det väl för dem.

– Jordbrukslandskap där bara en typ av gröda odlas är ren öknen för insekterna. Här finns bara mat under en kort period när grödan blommar, men resten av tiden finns ingenting på kilometers avstånd. Inga insekter kan överleva på sådana platser. Med hjälp av tekniken kan vi nu förstå vad bina berättar för oss och dra lärdom av det. Det är otroligt viktigt att vi ökar mångfalden i odlingslandskapet, säger han.

Levande sensorer

Amesto använder bin som levande sensorer och maskininlärning för att förstå hur ekosystemet är beskaffat på en plats. Genom tekniken går det att förstå hur man ska förbättra förutsättningarna för biodling, men också odlarna har glädje av att veta hur bina vill ha det.

SAS  Hackathon går varje år sedan 2018 och brukar samla många kvalificerade techföretag. Ett krav är att bidragen ska utgå från åtminstone ett av FN:s 17 hållbarhetsmål.

Teamledaren Kjetil Kalager på Amesto framhåller att deras bi-projekt har bäring på inte mindre än åtta av dem:

Mål 2, att utrota hunger

Mål 8, att ge anständiga arbetsvillkor

Mål 9 hållbar industri och innovation

Mål 11, hållbara städer

Mål 12, hållbar konsumtion och produktion

Mål 13, att bekämpa klimatförändringarna

Mål 15, att främja ekosystem och biologisk mångfald

Mål 17, genomförande och globalt partnerskap.

Dagmar Forne

Journalist, med ett långt förflutet på branschtidningen Dagens Handel. Numera frilans med djupa kunskaper inom handel men också stort hjärta för samhällsfrågor - hållbarhet, stadsbyggnad, säkerhet och integration.