Den gamla damen på Huseby

Den Gamla Damen På Huseby

Husebyaffären var sin tids stora svindleriskandal. I händelsernas centrum stod en lurad godsägarinna, en prins och en förlorad förmögenhet. Skandalen kantades av rykten om kungligt släktskap och illasinnade lycksökare. Men den innehöll också en kvinnas kamp för att återfå kontrollen över sitt liv och upprättandet av en förlorad heder.

Foto: paulbr75/Pixabay

Född in i rikedom som dotter till den skottskättade järnvägsbyggaren Joseph Stephens blev barndomen omhuldad. Efter pappans död tog Florence Stephens över godset Huseby utanför Alvesta. Under flera år under 50- och 60-talen utspelades en sällsam och tragisk rättsprocess om Florence Stephens Huseby som hon till slut skulle förlora. Men kanske än mer tragiskt var förlusten av rättshandlingsförmågan som innebar att hon inte längre kunde styra över sitt eget liv.

En ogift kvinna

Florence Stephens föddes1881. Det var under en tidsepok när flickor inte fick tillgång till högre utbildning. Bruket av fideikommiss såg till att gods ärvdes från far till son. Att en dotter skötte ett gods efter eget huvud var mycket sällsynt, men Florence Stephens var något så ovanligt som en ogift kvinna och godsägare under 50-talets Sverige. Skolningen bestod av språk och musik som sköttes av en guvernant. Det var inte en utbildning avsedd för godsägarskap utan för ett liv i salongerna. Ett giftermål med en ekonomiskt sinnad man kunde ha varit en lösning. Men det blev inget giftermål för Florence Stephens. Godsägarinnan på Huseby förblev ogift under hela sitt liv.

Kavaljererna på Huseby

Ekvationen gick inte ihop för Florence Stephens. Huseby var ett kapitalintensivt gods som krävde omfattande arbetskraft. Huseby var en gång i tiden ett välmående jord- och skogsbruk på 6000 hektar mark. Huset, ett corps-de logi var en ståtlig syn i den småländska idyllen. Skogen utgjorde en viktig inkomstkälla och godset sjöd tidvis av företagsamhet och industri. Florence Stephens fostran och skolning kunde inte på något sätt förbereda henne för vad som skulle komma. Hennes obefintliga kunskaper i ekonomi och godsskötsel skapade olyckliga beroendeställningar till förvaltare som inte alltid hade ägarinnans bästa intresse för ögonen. En av dem, Berl Gutenberg var en affärsman som kom att ha en betydande roll i misskötseln av Huseby och de svindlerier som pågick utan Florence Stephens vetskap. Gutenberg, tillsammans med flera andra lycksökande män kallades i folkmun för kavaljererna på Huseby. Bland de personer som rörde sig runt Florence Stephens fanns prins Carl som hon utsåg till både rådgivare och arvtagare.

Svindlerierna var omfattande. Skogen som tillhörde Huseby höggs ner och i stora delar skövlades. Intäkterna för virket hamnade i andra fickor än i Florence Stephens. Efter år av misskött förvaltarskap var tragedin ett faktum. Florence Stephens hade blivit lurad på sin förmögenhet och var på ruinens brant. Nu följde en plågsam och publik rättsprocess som pågick mellan åren 1957 och 1962 då domen slutligen föll. Berl Gutenberg dömdes till fängelse. Prins Carl kom undan lagens långa arm med blotta förskräckelsen. Hans roll i svindlerierna blev aldrig klarlagd och prinsen frikändes.

Kungliga kopplingar

Florence Stephens hade fler saker på sitt minuskonto än en bristande utbildning. Hennes omgivning beskrev henne som naiv och flickaktig. Ett drömmande personlighetsdrag kunde skönjas. Det ryktades att Florence Stephens kanske var oäkta dotter till kung Oscar II. Det var ett rykte som hon gärna understödde men det handlade mer om ett svärmeri för kungahuset än om verklighet. Den brevkorrespondens som fördes mellan kung Oscar II och Florence Stephens mor tillhör idag Bernadottearkivet och är hemligstämplat till 2033.

Kampen för ett liv

Florence Stephens svårigheter fortsatte. För att rädda återstoden av Huseby från rovdrift lät hon sig omyndigförklaras. En dom om omyndighet innebar att Florence Stephens fråntogs all rätt att fatta beslut över sig själv och sina tillgångar. De sista åren av sitt liv kämpade den åldrade damen för att återfå kontrollen över sitt liv och sitt älskade Huseby. Den juridiska sidan av ärendet fick ett avslut men förlusten av sin rättskapacitet kom att bli ett dubbelt straff i många hänseenden.

Florence Stephens må ha varit ett original och synnerligen godtrogen. En faiblesse för kungligheter och kavaljerer påverkade omdömet men Florence Stephens förtjänade inte den ovarsamma behandling hon utsattes för. Folk påstod att Husebys ägarinna var mycket bördsstolt och uppvisade en märklig blandning av världsvana och osjälvständighet. I varje fall var Florence Stephens en kvinna av en annan tid. Wilhelm Moberg skrev Sagoprinsen som alluderade till hennes olycka och kungliga vänskapsband. Kanske fick stycket bli en sorgesång över en lurad och mycket ensam kvinna. Någon upprättelse eller ursäkt fick hon aldrig ta del av. Florence Stephens avled vid 97 års ålder 1979. Först fyra år tidigare hade hon återfått sin rättskapacitet.

Anna Östberg

Anna Östberg är journalist och skriver om bröllop och bröllopsplanering. Hon har gett ut boken Smarta bröllopsboken på Idus förlag om kostnadseffektiv bröllopsplanering. Smarta bröllopsboken kan du beställa på Adlibris och Bokus.