Drakar i UK satsar på lokaljournalistik

Drakar I UK Satsar På Lokaljournalistik

På journalistseminariet newsrewired i mars 2019 var satsningar på lokaljournalistiken ett stort tema.

Vad gör de stora drakarna när läsarna, tittarna och lyssnarna blir allt svårare att nå? Jo, de storsatsar på den lokala journalistiken.

Foto: Gunilla Håkansson

På journalistseminariet newsrewired i London den 6 mars 2019 var lokaljournalistiken minsta gemensamma nämnare för nästan alla mediabolag, små som stora. De samarbetar med små oberoende nyhetsförmedlare – samt med sina läsare.

Jess Brammer, heads of news på HuffPost i Storbritannien berättade om hur de samarbetar med lokala reportrar över hela landet, gärna med så ”små” nyheter att inte ens lokalpressen (i den mån de fortfarande existerar) skulle ta upp dem.

Jess Brammer på HuffPost berättar att de bevakar små nyhter som får stora konsekvenser för den enskilda – som en inställd söndagsbuss.

–      Vi gjorde ett reportage på en 80-årig kvinna när de drog in alla söndagsturer med den lokala bussen i hennes lilla stad Cannock. Det visade sig att konsekvenserna var stora för den här kvinnan.

–      Hon hade tidigare åkt och träffat vänner på söndagarna och nu kände hon att hon mist sin självständighet och nu är helt beroende av sin familj för att kunna ta sig runt.

BBC har man för närvarande 150 oberoende nyhetsleverantörer kontrakterade över stora delar av landet som bevakar kommunens diarier och polisen bland annat. Under rubriken ”Local news breaking out of the London bubble” berättade Matthew Barraclough, head of Local News Partnerships på BBC om satsningen.

–      Vi får en helhetsbild om vi vill djupdyka och göra jämförelser på något område, säger han.

Ett exempel är den allvarliga bristen på socialarbetare med inriktning på barn som råder i hela landet, där man med hjälp av sina samarbetspartners snabbt får fram en jämförelse på hur det ser ut i olika kommuner.

Matthew Barraclough från BBC har knutit ett stort antal lokala journalister till bolaget över hela Storbritannien.

Deras samarbetspartner kan också dela och samarbeta runt nyheter och fakta med varandra, i dagsläget finns 61000 artiklar i databasen, även om nyhetsleverantörerna fortfarande ser sig som konkurrenter ute i landet och drivs av att vara först med sin nyhet.

–      Vi skapar ett tryggt forum där alla kan samarbeta, säger han.

På mindre tidningar som lokala Nice-Matin i Frankrike berättar journalisten Aurore Malval att man är nära läsarna, som också är med och betalar genom crowdfunding och de är direkt med och bestämmer innehållet i kommande reportage genom att rösta fram månadens tema. När röstningen är klar kungörs detta på Facebook. Omkring 10-15 artiklar skapas, en del av dem blir undersökande journalistik där läsarna är med och gräver.

– Istället för att lämna läsarna deprimerade tar vi också tillsammans med dem fram tänkbara lösningar på det problem vi undersökt, säger Aurore Malval.

Aurore Malval från franska Nice-Matin berättar om det nära samarbetet med läsarna.

Sedan återstår den lokala debatten, seriös och livlig med de engagerade läsarna.

Gunilla Håkansson

Journalist sedan 30 år sedan, tidigare chefredaktör på Allas, reporter/redigerare/redaktör på Östran.