E-handelsplattformar: Billigt, snabbt och osäkert

E-handelsplattformar: Billigt, Snabbt Och Osäkert

Det är lätt att handla från e-handelsplattformar utanför EU. Men konsumenten saknar skydd, och det finns ingen garanti för att varorna man klickar hem är säkra.

De digitala plattformarna tar inte ansvar för produkter eller tjänster de förmedlar eftersom de juridiskt sett är mellanhänder mellan två självständiga parter, säljare och köpare.

 Alibaba, Wish, Uber och Airbnb varken köper eller producerar någonting.

Därför har de hittills inte behövt ansvara för konsumentskydd, säkerhet, momsinbetalningar, tull, ifall information är korrekt eller om produkterna eller tjänsterna som säljs är lagliga.

Massor av skräp

Det betyder att företag som säljer genom plattformarna lätt kan sälja undermåliga och farliga produkter till låga priser och på så vis konkurrera med företag som håller sig till lagar och regler.

En rapport från Handelsrådet, Digitala marknadsplatser och e-handelsplattformar, kartlägger rättsläget kring plattformar som säljer till EU från tredje land.

Det går inte att förbjuda plattformarna att sälja skräp, eftersom de enligt EU:s e-handelsdirektiv från år 2000 endast är förmedlare

Rapportförfattaren Robert Heimdahl, Cirio Advokatbyrå förklarar att många varor strömmar in som inte lever upp till EU:s produktsäkerhetskrav. Konsumenten omfattas inte heller av EU:s konsumentskydd. Det är i princip omöjligt att reklamera eller få rättelse.

– Det går inte att förbjuda plattformarna att sälja skräp, eftersom de enligt EU:s e-handelsdirektiv från år 2000 endast är förmedlare.

Paketutlämning i butik. En man expedierar. Många paket i bakgrunden. Många av dem är med stor sannolikhet från Kina.
Många av varorna vi beställer kommer från Kina.

E-handelsdirektivet kom till i en tid då e-handeln var i sin linda. Det ansågs vara för tidigt att reglera e-handeln eftersom det hade kunnat hämma utvecklingen.

Men efter 20 år börjar man se vilka problem som uppstått.

Plattformarna börjar utmanas från olika håll.

Regelskärpningar

Europeiska handlare måste följa många lagar för att få sälja. Allt de importerar måste uppfylla produktsäkerhets- och kemikaliedirektiv. Skatter, tullar och avgifter måste betalas. Men handlare från tredje land kan undgå ansvar, något som upprör europeiska handlare.

Inom skatteområdet har plattformarnas ansvarsfrihet börjat ifrågasättas. Sverige har börjat ta ut moms även för små försändelser, Tyskland kräver att de som säljer via plattformar är momsregistrerade i Tyskland. Liknande regler väntas införas i hela EU 2021.

Men det gamla e-handelsdirektivet gäller än. Det har ett förbud mot ”allmän övervakning”, det vill säga att plattformarna faktiskt inte får kolla alla transaktioner.

Robert Heimdahl framhåller att tiden nu kan vara mogen för att skrota e-handelsdirektivet och få en ny lagstiftning på plats som bättre överensstämmer med hur situationen ser ut i dag.

Billigt billigt, men farligt farligt

Elsäkerhetsverket gjorde för en tid sedan ett test som visade förfärande resultat.

–Vi köpte in tio olika mobilladdare på den kinesiska plattformen Wish. De var mycket billiga. De såg helt ok ut, men vår test visade att samtliga var brandfarliga och/eller innehöll förbjudna ämnen, säger Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabet Falemo.

Karin Johansson, som är vd för branschorganisationen Svensk Handel efterlyser kanalneutrala regler, alltså att e-handel från länder utanför EU inte ska kunna konkurrera genom att slippa följa regler. Hon berättar att man i Finland gjort en analys av hur mycket regelefterlevnad kostar finska bolag, och där fann man att kosmetikprodukter blir 40 procent dyrare och modevaror blir 30 procent dyrare jämfört med om man skulle ta bort produktsäkerhet och konsumentskydd.

– Men reglerna har ju kommit till för att vi vill skydda konsumenter så därför är det rimligt och naturligt att skapa ett regelverk som hejdar strömmen av farliga produkter och som ger konsumenten rätt att reklamera, säger hon.

Lagändringar tar tid. Det gäller att människor blir medvetna om farorna med att handla för billiga produkter från okända tillverkare.

Öka medvetenheten

Örjan Brinkman, Sveriges Konsumenter, ser konsumentupplysning som en snabbare väg att skydda konsumenter.

Han hoppas på en självsanering, att Greta-generationen av samvetsskäl kommer att dissa billigt skräp.

– Lagändringar tar tid. Det gäller att människor blir medvetna om farorna med att handla för billiga produkter från okända tillverkare, säger han.

Kosmetikföretaget Kicks vd Freddy Sobin köper inte det resonemanget:

– Tyvärr tror jag att det finns alldeles för många konsumenter som enbart går på pris, säger han.

Dagmar Forne

Journalist, med ett långt förflutet på branschtidningen Dagens Handel. Numera frilans med djupa kunskaper inom handel men också stort hjärta för samhällsfrågor - hållbarhet, stadsbyggnad, säkerhet och integration.