Efter coronakaoset: 12 steg till ny bärkraft

Efter Coronakaoset: 12 Steg Till Ny Bärkraft

För dem som värdesätter trygghet är coronamörkret kompakt. För dem som ser möjligheter i all förändring blir läget ett annat.

Foto: Unsplash

Många har under åren hört den klyscha som drillade konsulter och motivationstalare brukar leverera som inledning på kick-off-seminarier och konferenser: Det kinesiska tecknet för kris betyder både fara och möjlighet.

Tyvärr stämmer det inte. De två morfemen i ordet kris Wei-ji betyder i sin förening just kris. Men de hurtiga konsulterna har ändå rätt.

För varje kris medför en fara och uppbrott som också ger möjligheter.

Coronakrisen är inte annorlunda. 

Under 2020 har världens regeringar och centralbanker pumpat in pengar i ekonomierna i en utsträckning som är större än såväl Roosevelts New Deal och Marshallplanen efter andra världskriget.

Att det medför ofantliga möjligheter i är uppenbart.

livboj
Regeringarnas och centralbankers räddningsaktioner medför nya möjligheter.

Så varför känns det inte så för dig?

Sannolikt för att du jämför dagens osäkerhet och mörker med den trygghet du kände igår.

Och visst. Det måste finnas plats för sorg och ilska när världen vänds upp och ner. En stund.

Men sen måste man lära sig det som ingår i att vara människa. 

Att resa sig upp. 

Att släppa blicken från backspegeln och titta framåt. 

Att ta ett djupt andetag och vandra vidare.

Om man går genom helvetet bör man framför allt fortsätta gå.

I grunden handlar det om att hitta kraften att omskapa sig själv. Vår självuppfattning byggs upp av vårt förhållande till omvärlden. När omvärlden förändras måste vi också göra det.

När världens institutioner pumpar in pengar till olika delar av ekonomin är det frestande att rusa till de kända platser som ska räddas från kollaps. Men det är klokare att leta efter de händelser, mekanismer som föds under omvälvningarna.

Många gamla institutioner kanske kan räddas och vackla vidare, men det är i de nya satsningarna som de långsiktigt intressanta möjligheterna uppstår.

Och ja, det går att upptäcka och utnyttja dem. Omgivningens förändringar i sig kan du sällan påverka. Du kan ofta inte (åtminstone inte i efterhand) påverka det elände som drabbar oss. Däremot kan du påverka hur du reagerar på dem. Instinkterna och försvarsmekanismerna som kickar in följer sin automatik, men vi har som människor förmågan att reflektera, analysera, och se oss själva i ett större sammanhang. Däri ligger möjligheten.

Kalla det fri vilja.

Eller ännu hellre: kalla det förmågan att leta efter platser där du kan göra nytta.

Att ställa frågor som: Var kan det finns behov av mn kompetens? Var kan jag tillföra något? 

Så, ja, konsulterna som säger att det kinesiska tecknet för kris betyder fara och möjlighet, de har förvisso fel på ett språkligt plan. Men de har helt rätt i att varje kris också innebär en möjlighet att göra något nytt och konstruktivt av livet. 

I nya satsningar uppstår möjligheter till att växa.

Så, var ska man börja?

Här är 12 råd att applicera i din väg för förnyelse:

 1. Positionera om din känslomässiga inställning. I coronatidens kaos är öppenhet, nyfikenhet och förändringsvilja är avgörande. Visst, det här är lättare sagt än gjort. Ens grundinställning är svår att ändra. Att bestämma sig för att vara nyfiken är lite som att säga att man ska vara lite spontan. Men nyfikenhet föds ur öppenhet och förändringsvilja. Börja där. Vänj dig vid tanken på att ditt nya liv börjar nu, som ett tomt blad. Positivt tänkande är en sluten och plågsamt hurtig kliché. Men konstruktivt tänkande, att leta efter möjligheter där du ger positiv energi åt andra brukar efter hand betala sig till den som kan ge den – och håller ut.

 2. Skilj på osäkerhet och risk. Det extrema intresset för antalet sjukdsomsfall, statistik, och skräckexempel i form av dödsfall i coronakrisen är uttryck för osäkerhet, en vilja att få säkerhet. Men det är omöjligt att med fakta tillägna sig bestående säkerhet, kontroll och trygghet. Däremot är det möjligt att hantera risk (t.ex. social distans, handtvätt). Satsa på det senare.

 3. Släpp taget om det som inte fungerar eller smärtar. En bransch, en affärsmodell, en ordning, en affärsrelation. Gå vidare. Ja, det finns ett behov av att älta och smälta smärtsamma upplevelser, men det är ingen långsiktig väg ut. Släpp. Förflytta ditt fokus från förtret över förluster till möjliga vägar framåt. Var öppen och klarsynt över vilka miljöer och branscher som är på tillbakagång. Sannolikt ska du inte vara där. De förmågor du har som gör att du tycker att du förtjänar en plats där kan blomstra på annan plats. Leta efter dessa platser.

 4. Fixera din utgångspunkt utanför dig själv. För att växa, nå framgång, hitta nya vägar måste du se bortom dina behov. Bästa sättet är att utgå från hur du kan bidra. Till andra.

 5. Leta möjligheter. Rigga dig för att upptäcka dem. Var kan du göra en insats? Var finns det ett behov? Var kan du tjäna pengar? Var sker förändring? Vem behöver hjälp? Det är runt dessa platser och idéer du ska kretsa. Lek med frågorna. Lista möjliga förslag. 

 6. Skriv ner en strategi. Lista dina mål på ett och tre års sikt. Den behöver inte vara konkret, utan bara en fluffig vision till en början. Men återkom till den regelbundet: Ändra den gradvis och gör den mer konkret. Bygg ut och bygg om. Skriv ner dina förmågor och kompetenser. Formulera dina övergripande mål. Lista de saker du behöver göra för att nå dit. Analysera vad du kan påverka. Det är det som är intressant.

 7. Stampa upp damm. Vänta inte på det stora genombrottet, det stora jobberbjudandet, den förlösande öppningen. Sådant kommer ofta stegvis och oväntat. Gör små insatser inom områden som intresserar dig och där det finns rörelse och förändring från början. Grön energi? Absolut. Transport av produkter till hemmen. Digitaliserade tjänster. En hållbarhetstwist på ditt specialområde. Ja. 

 8. Ta ett litet steg om dagen. Värdera de små stegen. Varje dag, en liten insats i riktning mot mål. Tänk att du varje dag ska knuffa ditt liv och yrkesliv en centimeter åt rätt håll. Upprätta en logg, där du varje dag skriver ner vilket konkret steg du har tagit åt rätt håll. 

 9. Skilj på gnäll och kritik. Gnäll, eller kverulans, är kritik av sådant du inte kan påverka. Men världen är inte rättvis. Och ingen kommer att skynda till din undsättning över att du tycker dig orättvist behandlad. Även om du är det. Kritik är konstruktiv om du med den också presenterar lösningar som innebär möjliga förbättringar för omgivningen, för andra.

 10. Utgå inte från dina rättigheter och den rang som du förtjänar. Utgå från de behov som finns, och där du kan tillföra din kompetens och energi.

 11. Lär dig något nytt. En programvara, en app, en tjänst, en färdighet. Klura ut vem du skulle kunna hjälpa med den tjänsten. Gå en kurs. Andra likasinnade kan ge dig feedback, idéer och kanske samarbete.

 12. Försök inte hitta ditt rätta nya jag genom geografiska byten. Var du än reser kommer du att hitta dig själv – med de förmågor och hinder som du hade på din ursprungliga plats. Gräv där du står. Det betyder inte att det är fel att byta ort eller land, men det ska vara en konsekvens av strategiska val, inte en flytt för att hitta dig själv eller din rätta plats. Din rätta plats är oftast just där du står.
  Men inte om du står still.

Paul Frigyes

Jag är journalist, författare och leg. lärare i samhällskunskap, som genom åren ofta skrivit om medier, yttrandefrihet och demokratifrågor. Tillika skånsk hurtbulle med faibless för formgivning och Blocketfynd. Min nya bok 2020 är reportageboken ”I Ukraina - på drift”.