Ett mystiskt kult-tempel mitt i London

Ett Mystiskt Kult-tempel Mitt I London

Den mystiska Mithras-kulten står i centrum för det arkeologiska museet Mithraeum i London. Museet är byggt på en plats där lämningar hittats efter ett romerskt tempel. Redan efter andra världskrigets bombningar upptäcktes ruinerna, men det har tagit ända fram till idag innan allmänheten får komma in.

Bild: Konstnären Judith Dobie, MOLA

Museet är nästan helt, 80 procent, byggt som det antika templet tros ha sett ut och ligger sju meter under dagens gatunivå, men där det alltså var gata på romartiden. Fynden är extremt välbevarade genom att templet låg bredvid den geggiga floden Walbrook som sedan länge försvunnit. Bl a har mängder av handskrifter på träplattor hittats från tidig romartid, 50-80 e Kr, vilket gör dem till de äldsta handskrivna dokumenten i Storbritannien. 

Första gången ”London”

Mest uppmärksammat är det allra första omnämnandet av ”Londinium”, men också finansiella transaktioner står beskrivna liksom juridiska handlingar. T ex är det en domare som kallar till möte innan en domstolsförhandling och på en annan platta står alfabetet, vilket kan betyda att en skola låg i närheten av templet. 

Det allra första omnämnandet av London ”Londinium”, är hittat här på en träplatta som är närmare 2000 år gammal. Bild: MOLA

Däremot finns inget skriftligt bevarat om själva Mithras-kulten som låg bakom templet. Guden Mithras var en viril mansfigur och anses ha samma ursprung som den persiske Mithra men på vilket sätt de hör ihop är oklart. Hans viktigaste bragd är att döda en tjur vilket tros symbolisera en slags skapelsemyt och Mithras var främst militärernas gud.

Ljusinstallationer förstärker effekten av tempel-rekonstruktionen som till 80 procent består av originallämningar. Bild: MOLA

Helgedomen i London byggdes ca 240-250 e Kr och användes sedan 80 år framåt. Byggnaden var utan fönster, antagligen för att det skulle likna en grotta där rituella firanden kunde äga rum. Dagens rekonstruktion av templet spelar på de dramatiska ceremonierna och genom sk multi-sensoriska effekter; ljud, lukter och ljusspel, återskapas atmosfären.

Fakta

Museum: London Mithraeum

Plats: London, Storbritannien

Hemsida: www.londonmithraeum.com