Experten: Många män med erektionsproblem vågar inte söka hjälp

Experten: Många Män Med Erektionsproblem Vågar Inte Söka Hjälp

För många är lust och sexualitet en viktig del av livet långt upp i åldrarna. Men vad gör man när den fysiska förmågan sviktar? Andrologen Mats Holmberg är expert på erektionsproblem. 

Foto: Tatyana Kazakova/Pixabay

Äldre har inte bara mer sex i dag än för 40 år sedan, de är också betydligt nöjdare med sitt sexliv. Dels hänger det ihop med att dagens pensionärer är friskare och mer vitala, dels med att attityderna till sex på äldre dagar har blivit mer tillåtande.

– Att det överhuvudtaget diskuteras är ett tydligt tecken på det. Backar man tillbaka till 70-talet så var det inte alls på det viset, säger Mats Holmberg, androlog.

Men trots att mycket blivit bättre undviker många fortfarande att söka hjälp för sina sexuella problem. Enligt Mats Holmberg gäller det särskilt män. En förklaring till det kan vara att män är mindre vana än kvinnor vid vårdkontakter som rör sex och kön. 

– De flesta kvinnor har ganska regelbunden kontakt med vårdpersonal kring detta från tidig ålder. Men män går inte och kontrollerar sin penis på samma sätt, vilket bidrar både till att de har en högre tröskel och att de söker senare i förloppet än kvinnor.

Sex och närhet är viktigt för många människor även långt upp i åldrarna.

Vanlig orsak till problem i samlivet

Ett av de vanligaste ”manliga” problemen kopplade till sex är erektil dysfunktion, alltså oförmåga att få och behålla tillräcklig styvnad för sexuell aktivitet. De allra flesta män upplever det som mycket negativt eftersom erektionsförmågan är kopplad till självförtroende och självbild. När penisen inte fungerar känner männen sig skamsna och nedstämda, vilket kan ställa till det i relationen. 

– Ibland stöter jag på fördomar om att erektionen bara är viktig för den drabbade mannen, men det stämmer inte. Erektionsproblem är en vanlig orsak till att det krånglar i samlivet, säger Mats Holmberg.

För en del män är det väldigt jobbigt att berätta om problemet för sin partner. I stället undviker de sex och närhet in i det längsta för att hemligheten inte ska avslöjas. Men förr eller senare påverkas ändå relationen. Det oförklarligt uteblivna sexet kan till exempel väcka misstankar om otrohet, eller få partnern att tvivla på sin attraktionsförmåga. 

– Jag hör historier där män säger att partnern är på väg att lämna dem. Det är relativt vanligt. Många patienter uppger också att det är deras partner som uppmanat dem att söka. 

Penisen är ingen viljestyrd muskel

Förmågan att få och behålla en erektion styrs av flera olika faktorer. Först behövs någon form av stimulans – till exempel beröring, synintryck eller en sexuell fantasi – som genererar nervsignaler till penisen. Därefter utvidgas de kärl som leder in blod i penisen så att svällkropparna fylls och blir större. I samband med det trycks de blodkärl som leder bort blodet från penisen ihop så att avflödet förhindras. 

Enligt Mats Holmberg har många inte klart för sig att det är så här en penis fungerar. De tycker att de borde kunna ”fixa” en erektion, och känner sig värdelösa när de inte lyckas. 

– Många män tror att om de bara tar i tillräckligt mycket så ska det gå. Men det funkar inte så, penisen är ju ingen muskel, säger Mats Holmberg.

Det finns en rad bakomliggande orsaker till impotens – från psykologiska faktorer, som stress och depression, till olika fysiska sjukdomar och biverkningar av läkemedel. Problemen kan dyka upp när som helst i livet, men risken att drabbas ökar med stigande ålder eftersom risken för sjukdom ökar ju äldre vi blir. 

– När man söker hjälp är steg ett att försöka ta reda på vad problemet beror på. Sedan sätter vi in olika behandlingar utifrån det. 

Vården har blivit bättre på att hjälpa

Potensproblem bland äldre hänger inte sällan ihop med neurologiska sjukdomar, fetma, diabetes, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom.

– Vid försämrad kärlfunktionen, vilket man får vid till exempel diabetes, funkar inte blodflödet som det ska. Det har betydelse för erektionsförmågan eftersom erektion kräver väldigt mycket av kärlen, förklarar Mats Holmberg. 

Enligt Mats Holmberg har många inte klart för sig hur en penis fungerar. Foto: Anastasiva Babienko, Pixabay

Även testosteronproduktionen har betydelse för potensen, och enligt Mats Holmberg är det ganska vanligt med låga nivåer. Ofta men inte alltid finns uppenbara förklaringar, som en kromosomavvikelse eller att mannen opererat bort en testikel. En tydlig koppling mellan fetma och lågt testosteron finns också, men där är det oklart vad som är hönan och vad som är ägget.

Män som strålats eller opererats för prostata- samt tjocktarmscancer riskerar också att få problem med testosteronproduktionen erektionsproblem. Men vården har blivit allt bättre på att hjälpa dem. Numera görs om möjligt nervbesparande kirurgi för att rädda erektionsnerverna som omsluter prostatan. Efter ingreppet behandlar man med läkemedel för att stimulera erektionsförmågan.

– Vid lindrig prostatacancer går det ofta bra och man får tillbaka erektionsförmågan efter operationen, säger Mats Holmberg. 

*Erektil dysfunktion, erektionsproblem och impotens är olika begrepp som betyder samma sak.
*En androlog är expert på störningar och sjukdomar i mannens fortplantningsorgan.

Hit kan du vända dig

Vårdcentralen. Vid behov kan din husläkare remittera dig till en specialist. Det kan vara en urolog eller specialiserad läkare. Andrologmottagningar finns i Stockholm och Malmö, dit kan du också bli remitterad. 

En sexologisk mottagning. En sexolog och/eller psykoterapeut kan hjälpa till med rådgivning och terapi. Är orsakerna till problemen bara psykologiska kan terapi räcka, i andra fall är terapin ofta ett komplement till annan behandling. 

RFSU-klinikens sexualrådgivning. Hit kan du ringa för att tala om sexuella frågor och problem med en psykoterapeut. Räcker inte ett samtal kan de boka in ett besök eller hänvisa till annan vårdgivare. 08-692 07 70. 

Info på nätet

Potenslinjen.se – Hemsida med mycket information och länkar till läkare med mera. 

RFSU.se – Riksförbundet för sexuell upplysning, information och kontaktuppgifter till terapeuter med mera. 

1177.se – Här hittar du både information om impotens och om vart du kan vända dig för att få hjälp. 

Håll koll!

Erektionsproblem kan vara ett tidigt tecken på hjärt-kärlsjukdom eller diabetes. Vänta inte med att söka vård om du märker att det blir svårare än tidigare att väcka liv i erektionen, att nattliga erektioner uteblir eller liknande. Ju förr du får hjälp, desto bättre.


6 sätta att förebygga erektionsproblem

Risken att drabbas av sjukdomar med erektionsproblem som symtom ökar med stigande ålder. Tar du hand om din kropp håller du dig frisk och sund längre, vilket även är positivt för erektionsförmågan. 

  1. Rök inte.
  2. Drick alkohol med måtta.
  3. Motionera regelbundet och flera gånger i veckan.
  4. Ät hälsosam mat. Satsa på mycket frukt, grönt, baljväxter, fullkorn, fisk och bra fetter som oliv- och rapsolja. Begränsa intaget av charkprodukter, kött och snabba kolhydrater i form av till exempel socker och vitt mjöl.
  5. Håll vikten eller försök gå ner i vikt om du bär runt på några kilon för mycket. 
  6. Hantera stress. Stress och oro är negativt på många sätt och även för potensen. Försök därför att ta tag i problemen, vänta inte tills de växt sig ohanterligt stora. 


Medicinska behandlingar och hjälpmedel

PDE5-hämmare, alltså läkemedel i tablettform, som Viagra, Levitra och Spedra, ökar blodflödet och hjälper blodkärlen i penisen att utvidga sig vid sexuell stimulans. Man måste alltså själv känna lust för att läkemedlet ska fungera. 
Några relativt vanliga biverkningar är ansiktsrodnad, huvudvärk, sura uppstötningar och nästäppa.
PDE5-hämmare ska inte tas av personer som står på långtidsverkande mediciner mot kärlkramp. 

Potenshöjande injektioner med prostaglandin E1 är ett alternativ till tablettbehandling. Injektionerna tas vid penisroten och ger erektion (även utan sexuell stimulering) efter 10-15 minuter. 
Kan ge biverkningar i form av smärta och små blödningar i penisen under erektion.

Gel i urinröret. Bondil är ett erektionsstimulerande, kärlvidgande läkemedel som man själv för in i penisen med hjälp av en applikator. Kräver ingen sexuell upphetsning och ger erektion inom 10-15 minuter. 
Biverkningar kan vara smärta och sveda i penisen, huvudvärk och yrsel.

Testosterontillskott. Vid brist på testosteron kan gel eller injektioner med hormonet förbättra erektionen. 

Mekaniska hjälpmedel. Vakuumpump i form av en cylinder som träs över penisen skapar erektion. Används i kombination med en pubisring eller liknande som stryper blodavflödet. Ringen gör att styvnaden håller i sig, men den ska inte sitta på för länge eftersom det då finns risk för biverkningar. 

Protes. I sista hand kan svällkropparna i penisen ersättas med en protes som sätts i vid en operation. Det är dock väldigt få som erbjuds detta. 
Protesen kan ge biverkningar som infektion, smärta och känselbortfall. Enligt andrologen Mats Holmberg är nöjdheten trots det mycket hög bland de män och par som genomgått behandlingen.