Gränsöverskridande parker skyddar Afrikas natur

Gränsöverskridande Parker Skyddar Afrikas Natur

Länderna i södra Afrika har ett unikt djurliv med många djur som inte finns någon annanstans. Men naturen är hotad – svedjeodling förstör djurens naturliga habitat och tjuvskytte decimerar antalet djur.

Hoten är flera. I södra Afrika försvinner hela 200.000 hektar skog varje år genom svedjebruk, det vill säga den mycket ålderdomliga jordbruksmetod där man bränner ner skog för att odla i den bördiga askan. Man bränner också träd för att producera träkol. De vilda djuren är också värdefulla på marknaden – det finns en hel industri baserad på tjuvjakt och smuggling av exempelvis noshörningshorn och elfenben.

För att rädda naturen krävs samarbete, men det är inte helt lätt i en region där länder och grupper legat i strid med varandra, där fattigdomen är stor och där människorna har få försörjningsalternativ.

Djuren känner inga gränser

År 1997 tog Sydafrikas president Nelson Mandela, prins Bernhard av Nederländerna och den sydafrikanske miljardären och filantropen Antorn Rupert initiativet till att skapa stiftelsen Peace Parks, som utvecklat ett tiotal fredsparker i 10 länder så kallade TFCA:s, Transfrontier Conservation Areas. Varje park ligger över minst två landsgränser.

Det största är Kavango-Zambezi TFCA som sträcker sig över gränserna till både Botswana Namibia, Angola, Zambia och Zimbabwe. Det är ett område som sträcker sig över ett område lika stort som Sverige.

Att bevara naturen är en överlevnadsfråga för länderna i södra Afrika, anser Inyambo Yeta, hövding över Sisheke hövdingadöme, Zambia. Foto: Peace Parks Foundation

 Senior Chief Inyambo Yeta, som är hövding över Sisheke hövdingadöme I Zambia förklarar poängen med att Peace Parks ligger över landsgränser:                       

–Djuren rör sig naturligt över gränserna. Länderna har därför ett gemensamt ansvar för att bevara djurlivet.

Gemensamt intresse

Samarbetet kring naturskydd också har blivit ett slags neutral arena där ledare i länder som tidigare inte gärna talat med varandra kan mötas.

­– Att bevara en orörd och mångfacetterad natur stärker hela regionen och ökar välståndet. Det är ett gemensamt intresse för grannländer att börja samarbeta kring, säger Inyambo Yeta.

Eko-turism är en stor och lönsam affär för länderna i södra Afrika, men han betonar att det inte räcker att bekämpa tjuvskytte och förbjuda fattiga människor att bränna skog när man vill få igång turistindustrin.

Stöd ger bättre skörd

– Främst gäller det att skapa alternativa försörjningsmöjligheter, säger han, och berättar entusiastiskt om ett projekt där tusentals jordbrukare lärt sig nya odlingsmetoder som ger upp till tre goda skördar av varierade grödor varje år, mot tidigare en enda osäker skörd. Projektet Conservation Farming startade 2013. Det går ut på att införa nya jordbruksmetoder som på ett mycket skonsamt sätt ger fler och säkrare skördar på mindre yta.

Enkel pumpanordning och ett hembyggt vattentorn är en billig med mycket effektiv åtgärd som mångdubblat produktiviteten i jordbruket. Foto: Peace Parks Foundation

Metoden är enkel, och den har i motsats till många biståndsprojekt gett lysande resultat:

Stödet ges under 2 år. Jordbrukarna får utsäde och en enkel fottrampad pump för bevattning. Vatten tas från någon bäck i närheten. Jordbrukarna får på läsplattor se instruktionsfilmer som visar växelbruk, hur man tillverkar egna gödningsmedel och annan nyttig kunskap. Modern teknik gör att även den som inte är läskunnig kan utbilda sig. Elen till läsplattorna kommer från solceller.

Familjerna på gårdarna kan nu skicka sina barn till skolan. De har tillgång till god och varierad mat och kan sälja ett överskott.

Legitima drömmar

Den allra främsta och tydligaste effekten av projektet är att människorna i regionen lyfts ur hopplösheten, som Inyambo Yeta kallar den mest förödande kraften i södra Afrika.

– I dag är det möjligt och helt legitimt att ha större drömmar för framtiden.

Han berättar att när projektet startade var det svårt att rekrytera villiga jordbrukare, men när de få som först gick in i projektet redan efter ett par månader fick en präktig skörd ökade intresset bland grannarna markant. I dag har flera tusen farmare utbildats.

Från tjuvskytt till välbeställd bonde – Jurious Munalula var en av de första som gick med i projektet Conservation Farming. Han ser en ljus framtid för sonen Moses Foto: Peace Parks

De nya metoderna håller på att bli det normala sättet att bruka jorden och från länder i övriga delar av kontinenten kommer delegationer för att lära hur det fungerar

Peace Parks Foundation Sweden representerar Peace Parks i Sverige. Svenska Postkodlotteriet är den största enskilda givaren i Sverige och har sedan 2010 årligen bidragit till många av Peace Park Foundations projekt i södra Afrika.

Organisationen är inte så känd som de traditionella insamlingsorganisationerna, men är effektiv när det gäller att samla in pengar.

– Vårt syfte är att samla in pengar från allmänheten, men vi har inte byggt upp en stor, kostsam medlemsorganisation som exempelvis Röda Korset och Rädda Barnen, säger Lena Malmberg, verksamhetschef för Peace Parks Foundation Sweden.

Hon framhåller att givarmönstret i dag är mycket mer skiftande. Internetgenerationen inspireras av en kampanj, engagerar sig efter att ha läst en artikel eller sett en film på youtube, men de förbinder sig inte att vara månadsgivare i åratal. Den gamla svenska traditionen att jobba i ideella föreningar håller på att klinga av.

Peace Parks samlar in pengar genom digitala plattformar, genom sociala medier eller genom insamlingsföretag som mellanhand.

De når ut genom Facebook, Linkedin och Instagram. De har också exponerats i Postkodslotteriets marknadsföring både i dagspress och på stortavlor.

– Vi försöker hitta enklare vägar att sprida vårt budskap och ställer inga krav på livslångt engagemang, säger Lena Malmberg.

Dagmar Forne

Journalist, med ett långt förflutet på branschtidningen Dagens Handel. Numera frilans med djupa kunskaper inom handel men också stort hjärta för samhällsfrågor - hållbarhet, stadsbyggnad, säkerhet och integration.