Hjälp, jag missbrukar sex!

Hjälp, Jag Missbrukar Sex!

Under hela sitt liv har Lottie, 30, krossat relationer på löpande band, eftersom hon aldrig kunnat vara trogen. Ändå tog det många år innan hon förstod att hon led av ett sexmissbruk.

Foto: Pixabay

Gång på gång trodde hon att hon hittat mannen i sitt liv. Hon kände sig hoppfull och kär, äntligen hade hon hittat rätt. Men det tog inte lång tid innan hon återigen kände sig tvungen att vända sig till andra män när den nya mannen inte heller kunde ge henne vad hon behövde.

– Att jag aldrig kände mig nöjd eller riktigt tillfredsställd skyllde jag alltid på den jag var tillsammans med. Jag kunde aldrig se att det var mina behov som inte var sunda, säger Lottie.

Det var framför allt när Lottie kände sig stressad, deppig och otillräcklig som hon måste hon ha bekräftelse och närhet. Fanns det ingen där just då fick hon panik och gav sig ut på en desperat jakt som nästan alltid slutade med sex. Efteråt var hon ångestfylld och mådde fruktansvärt dåligt. 

– Sexet gav ingenting. Visst, kroppen reagerade som den skulle, men det blev ingen njutning eftersom jag mentalt inte var där. 

Under en period då Lottie var singel eskalerade hennes missbruk. Tankarna och planerna på hur hon skulle få sex fyllde hennes dagar och hon kunde ha flera olika män i veckan. Trots det blev hon aldrig nöjd.

– Det var som ett tomt hål som inte gick att fylla hur mycket jag än försökte, förklarar Lottie. 

Flera av hennes vänner försökte få henne att förstå att hennes beteende inte var friskt, men det var först när hon såg ett tv-program om sexberoende som hon verkligen insåg att det var det hon led av. 

Det tog emot att söka hjälp men till sist förstod hon att hon måste. I dag går Lottie i terapi för att bli fri sitt missbruk men även om hon inte är i mål än känner hon sig hoppfull att hon en dag ska kunna ha en tillitsfull relation och ett normalt sexliv.

– För första gången i mitt liv kan jag nu på riktigt tro att det är möjligt.

Sexmissbruk kan se ut på många olika sätt, och drabba både män och kvinnor i alla åldrar och samhällsskikt. Skammen och lidandet har de dock alla gemensamt.

– Men det gott hopp om att tillfriskna, menar Erik Sundby, grundare för DBK Sverige, behandlingsklinik för sexberoende och deras anhöriga.

Om sexmissbruk är en sjukdom eller inte råder delade meningar, men idag är det inte en godkänd diagnos inom svensk sjukvård. Därför saknas också tillförlitlig statistik på hur många som egentligen är drabbade i Sverige.

Erik Sundby, grundare och verksamhetsansvarig för DBK Sverige, en behandlingsklinik för sexberoende och deras anhöriga i Stockholm och Göteborg menar dock att studier som gjorts i Canada, USA och England pekar på att 6 – 8 procent av befolkningen lider av ett sexmissbruk eller beroende.

– Och det finns inget som tyder på att det skulle se annorlunda ut här.

Till Erik Sundbys mottagningar vänder sig tre till fyra gånger så många män som kvinnor, men att det är manlig dominans bland de hjälpsökande behöver inte betyda att det är fler män drabbade, menar han. Sannolikt finns ett stort mörkertal, allra helst bland kvinnor.­

– Det är mer skambelagt för kvinnor, och därför är det svårare och tar längre tid för kvinnor att söka hjälp.

Enligt Erik Sundby skiljer sig inte sexmissbruk från andra typer av missbruk. 

– Det handlar inte om vad du missbrukar utan alla missbruk handlar egentligen om en flykt från något, säger han och förklarar att en överhängande del av de som drabbas av sexmissbruk har missbruksproblem i familjen. Många har också varit med om fysiska, psykiska eller sexuella trauman och flertalet kommer från någon typ av dysfunktionellt familjesystem. 

– Det kan handla om föräldrar som inte varit känslomässigt engagerade eller tvärtom överdrivet kontrollerande. 

Han menar också att ett sexmissbruk kan se ut på många olika sätt. 

– Vanligast är ett porrberoende eller ett okontrollerbart behov av att förföra eller erövra, som innebär att jakten på sex är själva drogen. 

Eftersom sex är en naturlig del av människans liv handlar inte tillfrisknandet om att ta bort sexet, utan att identifiera den del som är skadligt, som till exempel jakten, och istället utveckla andra delar, som kanske intimitet och närhet. Och som tur är finns det goda möjligheter att tillfriskna, menar Erik Sundby.

– Prognosen är bättre för den som är beroende av sex än för den som är beroende av något kemiskt preparat.

Samtidigt poängterar Erik Sundby att beroende är en kronisk sjukdom i hjärnans belöningssystem, vilket gör att även om man kan tillfriska och bli symtomfri, blir man aldrig helt fri.

– Det är en sårbarhet man måste lära sig leva med.

Är du sexmissbrukare? Här är tecknen du ska ta på allvar:

Svarar du ja på minst tre av nedanstående frågor indikerar det ett sexmissbruk/beroende. Ju fler positiva svar desto större risk att du är drabbad.

1. Upplever du återkommande misslyckanden eller en oförmåga att stå emot impulser att engagera dig i specifika sexuella beteenden?

2. Upplever du att du ofta ägnar dig åt dessa beteenden i en större utsträckning eller under längre tidsperioder än avsett?

3. Upplever du ett varaktigt begär eller misslyckade försök att sluta, minska eller kontrollera dessa beteenden?

4. Ägnar du orimlig mycket tid åt att få sex, att vara sexuell eller att återhämta sig från den sexuella erfarenheten? 

5. Upplever du dig ofta upptagen med det sexuella beteendet eller med förberedande aktiviteter? 

6. Ägnar du dig ofta åt beteendet när du istället förväntas fullgöra yrkesmässiga, akademiska, familjemässiga eller sociala förpliktelser?

7. Fortsätter du med beteendet trots en medvetenhet om att du får ihållande eller återkommande sociala, ekonomiska, psykologiska eller fysiska problem som orsakas eller förvärras av beteendet? 

8. Upplever du ett behov av att öka intensiteten, frekvensen, antalet, eller risktagningen av beteendet för att uppnå önskad effekt; eller att fortsätta med beteendet på samma nivå men med avtagande intensitet, frekvens, antal eller risktagning?

9. Ger du upp eller begränsar ditt arbete, det sociala livet eller fritidsaktiviteter på grund av beteendet?

10. Upplever du en känsla av nöd, ångest, rastlöshet eller irritation om det inte går att engagera sig i beteendet.

Testet är sammanställt utifrån studier gjorda på IITAP, Internationell Institute for Trauma and Addiction Professionels, och SASH, Society for the Advancement of Sexuell Health.

Sexmissbrukare? Så får du hjälp!

Till Hjälplinjen PrevenTell kan du som har tappat kontrollen över din sexualitet ringa. På den nationella stödlinjen får du stöd direkt i telefonen eller hjälp med var du kan vända dig för fortsatt behandling:

020- 66 77 88

Det finns också ett flertal privatkliniker för sexmissbrukare/beroende och deras anhöriga: 

DBK Sverige har gruppbehandling i Göteborg och Stockholm och går att kontakta på: stockholm@dbksverige.seeller goteborg@dbksverige.se

Absolutions har terapibehandling i Malmö och Stockholm. Maila info@absolutions.seför kostnadsfri rådgivning.

Sex Addicts Anonymous (Anonyma sexmissbrukare) har möten i Stockholm. På saasverige.se finns mötestider, mer information och kontaktuppgifter.

SLAA eller Anonyma sex och kärleksberoende baseras på Anonyma alkoholisters tolvstegsprogram och har möten online och över hela landet. Se slaa.se för mer information.

Anhörig? 

Att vara partner till en sexmissbrukare kan innebära ett svårt trauma, som är viktiga att få hjälp att bearbeta. Tveka inte att söka hjälp även du som är anhörig!

Böcker att läsa:

Brustna illusioner – när sex och förälskelser är missbruk och beroende (Atremi) av Gunilla Margareta

Beroendepersonligheten – att förstå beroendeprocessen och tvångsmässigt beteende (Pedagogkonsult) av Craig Nakken

Det är inte kärlek – när sex blir en drog (Norstedts) av Kristin Rydberg och Erik Sundby

Helen Bjurberg

Jag har bakgrund som barnsjuksköterska, men arbetar sedan femton år tillbaka som frilansjournalist för några av landets största tidningar och magasin med uppdrag framförallt inom hälsa, inredning och porträtt.
Jag har också skrivit böckerna Livet enligt Dagny (Forum), om och med den nu 107-åriga bloggerskan Dagny Carlsson, Mitt liv och mina
hundar (Forum) med musikproducenten och Idoljurymedlemmen
Anders Bagge och Med livet som insats (Lind & Co) om youtubern Carl Démans svåra spelmissbruk.