Hövlig ton gör jobbet lättare

Hövlig Ton Gör Jobbet Lättare

Stressforskaren Dan Hasson menar att en viktig nyckel till arbetstrivsel ligger i traditionell hövlighet.

Hövlighet är ett begrepp som närmast föll i onåd i vårt land kring 1968. Med du-reformen åkte även andra markörer för distanserad vänlighet ur språket och detta påverkade också beteendet. Efter ett par decennier uppstod ett sug efter att vad som gått förlorat och Magdalena Ribbing blev högt älskad av 68ornas barn.

I dag växer insikten om att brist på hövlighet kan bli ett allvarligt arbetsmiljöproblem.

Dan Hasson som delar sin tid mellan Karolinska Institutet och högt ansedda sjukhuset Mayo Clinic i USA har tittat på forskning kring hövlighet som bedrivits i Kanada. Han noterar också att hövlighet ligger på en helt annan nivå i USA än hemma i Sverige. Ett intressant projekt han refererar är en studie som kanadensiska forskare gjorde på ett sjukhus.

–Arbetsmiljön på sjukhus är allmänt betraktad som påfrestande av olika skäl. Det kan handla om både organisatoriska, individuella och psykosociala faktorer som exempelvis hög arbetsbelastning, bristande tillit till ledningen, ohövlighet, förekomst av hot och våld samt oron över att inte kunna göra ett bra jobb, berättar han.

Man brukar ofta säga att dåliga traditioner ”sitter i väggarna”, men det är ett slags magiskt tänkande. Dålig stil är ju något som frodas bland människor, och det är människorna som kan förbättra sitt beteende.

Dan Hasson beskriver att forskningsprojektet inte handlade om särskilt stora insatser:Man gjorde inte mycket, men man gjorde rätt saker.

– På arbetsgruppsnivå, genomfördes seminarier om hövlighet, minst en gång i månaden. Det handlade både om utbildning i ämnet och dialog om vad man ansåg var hövligt och ohövligt och hur detta skulle hanteras.[

Resultatet av den kanadensiska studien blev påtagligt:

Sjukfrånvaron sjönk med 38 procent. Utvärderingen visade på ökad arbetsglädje och högre engagemang. Tilliten till ledningen ökade.

– Just denna studie mätte inte om patientsäkerheten förbättrades , men andra studier har funnit samband mellan god arbetsmiljö och vårdkvalitet.

I Sverige finns det behov av studier kring hövlighet. Dan Hasson har nyligen fått forskningsanslag till en svensk studie, som ska undersöka hur ohövligt beteende från kunder och arbetskamrater påverkar arbetsmiljön inom handeln.

– Många företag är intresserade av att delta i en studie. Att vara en attraktiv arbetsgivare har större prioritet än någonsin.  Metoo-debatten ha också satt fokus på frågan och toleransen för klumpiga beteenden har minskat avsevärt.

Han framhåller att ett större mått av hövlighet på arbetsplatser skulle ha samhällsekonomisk betydelse:Sjukskrivningar är dyrt, bristande engagemang kostar och på en arbetsplats där medarbetarna är hövliga mot varandra funderar färre på att sluta.

Dagmar Forne

Journalist, med ett långt förflutet på branschtidningen Dagens Handel. Numera frilans med djupa kunskaper inom handel men också stort hjärta för samhällsfrågor - hållbarhet, stadsbyggnad, säkerhet och integration.