Intuitiv teknik kan rädda världen

Intuitiv Teknik Kan Rädda Världen

Ekonomi betyder hushållning. Ändå förstörs levnadsbetingelser för människor och djur med hänvisning till ”ekonomin”. Gazzines Dagmar Forne fick ett samtal med Märtha Rehnberg, nationalekonom och hållbarhetsrådgivare om hur bättre teknik kan skapa nya möjligheter.

Märtha Rehnberg är sedan 2017 Danmarks representant i EU-kommissionens utredningsgrupp High level industrial roundtable: Industry 2030 och är även rådgivare till den danska regeringen när det gäller hållbarhetsfrågor. 

Vi ses i Stockholm dit hon har anlänt med tåg för att tala på en konferens, inbjuden av ett stort IT-företag.

Klimatförändringar, CO 2-utsläpp, utrotning av växter och djurarter, förgiftning av mark och vatten och en rad andra negativa företeelser har ökat exponentiellt sedan mitten av förra seklet.

DEPPIGT. Hockeystickskurvorna tyder på nödläge. Foto: Dagmar Forne

En deprimerande bild av ”hockeyklubbskurvor” visas upp på den stora skärmen bakom henne. En bild av vettlöst slöseri med resurser som vatten, luft, odlingsmark, skogar, djur och växter. Märtha Rehnberg kallar det teknikens mörka historia.

Hon menar att den kris som världen hamnat i beror på ett rakt stordrifts- och varuförsörjningstänkande, där idéer kommer uppifrån, nya prylar utvecklas och trycks ut över marknaden. Men de som utvecklat produkterna har inte tagit ansvar för helheten, varken hur tillverkningen, användningen eller avvecklingen påverkar fysisk och psykisk miljö. Andra har fått ta konsekvenserna.

–Det som sker skylls på ekonomin. Det har inte ansetts ekonomiskt rationellt att ta hänsyn till miljö och klimat. Men ekonomi betyder hushållning, alltså att man tar vara på alla resurser på ett klokt sätt. Det är inte god ekonomi att förstöra hav och skogar, eller skapa dåliga livsmiljöer, säger hon.

Etik och estetik

– Just nu lider vi brist på allmänt omfattade goda visioner, men det pågår ändå en intressant teknikutveckling, som attraherar både talanger och kapital, säger hon.

Hon framhåller också de att det finns ett nytt tänkande – de etiska och estetiska aspekterna börjar komma in redan när tekniken utvecklas.

De stora klimatdemonstrationerna som startades av Greta Thunberg med hjälp av en liten hashtag ser hon också som ett starkt ljus.

–Ungdomarna utnyttjar tekniken på ett smart sätt för att kunna samlas. De har helt nya värderingar, och de tar över scenen snabbt. Ur den medvetenheten kommer många smarta idéer att födas, men först är det nog många som går igenom det här stadiet av förtvivlan, säger hon och kommer ihåg sitt eget uppvaknande:

–Jag fick faktiskt en svår panikångestattack i en butik. Jag är uppvuxen i Frankrike och såg det som min rättighet som människa att äta kött. Jag blev provocerad av vegetarianer. Plötsligt kommer denna insikt. Så jag slutade äta kött och fisk. Kulinariskt öppnades en ny värld av intressanta smaker. Att avstå från ett betyder att öppna för något annat – oavsett vilka klimatsmarta val man väljer för sig själv, säger hon.

Hon har också slutat köpa nytillverkade kläder, tar bussen från Köpenhamn där hon bor till möten i Bryssel, shoppar secondhand. 

– Det är inte ett sämre sätt att leva, bara annorlunda. säger hon.  

Politiserad debatt 

– Klimatdebatten tar blivit politiserad. Den bygger på åsikter mer än insikter. De åtgärder som föreslås är ofta ineffektiva och får människor att känna ångest över att bli berövade sådant som de värdesätter, säger Märtha Rehnberg.

Märtha Rehnberg ser inte livet som linjärt och saker kan se mycket annorlunda framöver. Foto Dagmar Forne

Hon framhåller att politikernas fokus ligger på utspel snarare än verklig problemlösning. Dessutom ser hon fixeringen vid CO2 utsläpp som okonstruktiv. 

– Det lurar in oss i ett silotänkande. Lika viktigt är att fokusera på biologisk mångfald, framhåller hon.

Hon anser att det är dags att lyssna mer på vetenskapsmän.

– Klimat- och miljöåtgärder måste vara evidensbaserade i det läge vi befinner oss nu. Och detta tänk ska in i labbet där tekniken utvecklas. Det är bara så vi får bättre teknik som bryter med den tekniksyn som skapat dagens problem. 

 När energiproduktionen är utsläppsfri och nästan gratis är vi i ett helt annat läge

Mycket har redan hänt, och när utveckling tar fart går det fort:

Billiga solceller och effektiv vindkraft håller på att revolutionera energimarknaden. Världsbanken drog sig nyligen ur ett kolkraftsprojekt i Kosovo då de räknat ut att förnybart är billigare än kol. Snart kommer det att finnas lättare solceller på marknaden som kan tejpas upp på väggen så att energin kan produceras lokalt.

– När energiproduktionen är utsläppsfri och nästan gratis är vi i ett helt annat läge, säger hon.

Kris ger möjligheter

Ja, tanken svindlar. Tänk när olja och gas inte längre är maktmedel. När hushåll inte längre behöver betala höga elräkningar utan i stället vara självförsörjande och kunna sälja sitt elöverskott till grannarna.

– Det går inte att veta hur det kommer att se ut om tio år. Oväntade saker kan dyka upp, men den kris vi befinner oss i nu erbjuder en fantastisk möjlighet att förändra världen till det bättre på ett djupare plan än vi vågar tala om idag.

I dansen föds de knasiga idéerna

Hon säger att världen behöver positiva visioner, men samtidigt väjer hon för att måla upp en alltför strålande bild av framtiden. Teknikoptimism är bra, men hon betonar att man aldrig ska förneka teknikens mörka sidor – som övervakning.

– Det finns länder där personlig integritet och mänskliga rättigheter sitter mycket trångt.Men vi kan också se hur tekniken ger möjlighet att frigöra kreativitet, säger hon.

Att livet inte längre ses som något linjärt där människan utvecklas genom skola, utbildning, specialisering till en position, för att sedan lämna arbetslivet och försvinna in i skuggorna tillsammans med sina generationskamrater. För många blir livet mer som en dans, arbete och lek kan sammansmälta och växla, människor blir generalister i stället för specialister. I dansen föds de knasiga idéerna, som människor tidigare inte ens hade vågat prata om för att inte dömas som oseriösa, säger hon och visar sina vita sneakers:

Tänk om någon på Adidas för tio år sedan gått till ledningsgruppen och sagt ” Hey, jag har världens idé! Vi tillverkar sneakers av plast ur havet och så säljer vi dem svindyrt. Jag lovar – de kommer alltid vara slutsålda. Vi kommer att ha väntelista.” Ingen hade trott på det.

I dag är den knasiga idén verklighet.

Adidas dyraste sko är tillverkad av plast ur havet och säljer som smör.

Dagmar Forne

Journalist, med ett långt förflutet på branschtidningen Dagens Handel. Numera frilans med djupa kunskaper inom handel men också stort hjärta för samhällsfrågor - hållbarhet, stadsbyggnad, säkerhet och integration.