Obamas ”storasyster” berättar

Obamas ”storasyster” Berättar

Att vara färgad i USA kan innebära problem även om man når den absoluta samhällstoppen. Dagmar Forne har läst Finding My Voice, en memoar av Valerie Jarrett, rådgivare till President Obama.

Omslag Valerie Jarrett Finding My Voice

Född i en familj av framgångsrika akademiker på fädernet och byggentreprenörer och affärsmän på mödernet fick hon tidigt lära sig att en färgad person måste arbeta dubbelt så hårt och vara dubbelt så klok som en vit person för att nå samma mått av framgång.

Hon föddes som Valerie Bowman i Iran 1956.

Anledningen till att föräldrarna befann sig där var att pappan, Jim Bowman visserligen var en välutbildad och skicklig läkare, men i USA hade han svårt att få ett jobb som matchade hans kvalifikationer. De så kallade Jim Crow-lagarna hade fortfarande ett fast grepp inom sjukvårdssektorn.

Jim Crow?

Valerie Jarrett hänvisar många gånger till Jim Crowlagar – en helt självklar referens för en amerikansk publik. Som svensk får man glutta i Wikipedia för att få begreppet förklarat:

Jim Crow-lagar vare en form av lagstiftning i USA som fanns mellan 1876 och 1965. Syftet vara att upprätthålla segregationen mellan de olika etniska grupperna. På pappret hade alla samma rättigheter, men lagarna gjorde det möjligt att hålla isär dem. Det fanns särskilda skolor och universitet för svarta, särskilda sjukhus, och massor av lokala ordningsregler som reglerade var svarta fick vistas. Boendesegregation upprätthölls lagstiftningsvägen, något som påverkade Valerie Jarretts familj.

Mot morfars vilja

1961 flyttar föräldrarna hem igen, till Chicago, där en stor del av den övriga familjen bor. Här växer Valerie upp med massor av vänliga vuxna och jämnåriga kusiner omkring sig. Morfar, byggentreprenören Robert Taylor hade blivit en förmögen man med stort inflytande över byggandet i Chicago, och med ett patos för en blandad stad där bostäder för mindre bemedlade – mestadels svarta skulle integreras i staden. 1962, fem år efter Robert Taylors död ”hedras” han av staden med ett stort bostadsområde The Robert Taylor Homes, ett hårt segregerat område, dit stadens fattigaste hänvisas, droghandel, gängkriminalitet och våld frodas. Just det han inte velat skapa själv.

En bra plan men…

Valerie Bowman studerar juridik, får jobb på advokatbyrå, förälskar sig, gifter sig med den unge läkaren Bobby Jarrett, får barn. Allt har förlöpt enligt den plan hon upprättade i 20-årsåldern. Men livet är hårt, ensamt, jobbet tråkar ut henne och maken är frånvarande i ordets alla bemärkelser.

Vid 31 är hon skild och livet tar snart en ny vändning. Hon börjar arbeta i Stadshuset, i administrationen hos Chicagos förste svarte borgmästare, Harold Washington.

Barack Obama har sagt att utan borgmästare Washington hade det aldrig kommit fram en president Obama. Harold Washington blev en mycket populär person som visade att svarta politiker kunde ha stor kapacitet att förändra. Han skapade ett större förtroende mellan olika grupper i staden genom att låta människor mötas och diskutera gemensamma problem.

Bästa rekryteringen

Det är här Valerie Jarrett får sin politiska skolning. Och 1991 anställer hon den 26-åriga juristen Michelle Robinson, och träffar hennes fästman Barack Obama – en kille som redan då låtit tala om sig.

Hennes egen karriär fortsätter med att hon blir vd för ett bostadsutvecklingsföretag, Habitat, men samtidigt följer hon Obamas med ett engagemang som en bussig storasyster.

När Barack Obama startar sin valkampanj 2006 går hon all in och hon arbetar nära dem ända till den sista dagen på Obamas andra presidentperiod.

Ambition att ena

Valerie Jarrett ger en bild av en hårt arbetande administration, med ett presidentpar som samlar ett mycket kompetent gäng omkring sig och har höga ambitioner att skapa ett enat USA där alla får göra sina röster hörda.

Titeln på Jarretts bok, Finding My Voice, syftar både på hur hon själv kommit över sin blyghet och på att hon kunnat hjälpa andra att tala för sin sak. Att en röst faktiskt kan förändra.

Men för svarta människor är hudfärgen fortfarande ett hinder.

Kongressen har under sex av de åtta åren haft republikansk majoritet. Under dessa år var motståndet mot alla förslag som kom från den demokratiske presidentens administration kompakt. Allt röstas ner. I svenska tidningar kunde vi läsa om hur kongressen säger nej till att reparera broar trots rasrisk.

Även den som beklär USA:s högsta ämbete tappar i auktoritet för att han är svart.

För att nå resultat skapar han allianser med lokala politiker och organisationer och styr genom presidentdekret.

Boken på drygt 300 sidor ger insikter i motsättningarna inom det amerikanska samhället, men också en bild av hur mångfacetterad den väldiga nationen är.

Den finns på Amazon både inbunden och i pocket.

Författare: Valerie Jarrett,

Titel: Finding My Voice – My Journey to the West Wing and the Path Forward

Förlag: Viking

Utgiven: April 2019

Dagmar Forne

Journalist, med ett långt förflutet på branschtidningen Dagens Handel. Numera frilans med djupa kunskaper inom handel men också stort hjärta för samhällsfrågor - hållbarhet, stadsbyggnad, säkerhet och integration.