Så blir du mer effektiv när du jobbar hemifrån

Så Blir Du Mer Effektiv När Du Jobbar Hemifrån

Petra Brask är effektivitetskonsult och expert på att få tiden att räcka till. Hon har utbildat chefer och medarbetare inom organisationer som FN och Coca cola. Här tipsar hon om hur du kan bli mer effektiv när du jobbar hemifrån.

I vanliga fall vill de flesta som vänder sig till Petra Brask ha hjälp med att skala bort onödiga arbetsuppgifter så att de kan fokusera på de viktigaste sakerna. Idag, när många jobbar hemifrån, är det tvärtom.

– Nu längtar man efter att få småprata vid kaffemaskinen och undrar hur man ska hitta energi när de energigivande aktiviteterna är borta, säger Petra Brask.

För effektivitet handlar inte enbart om att kunna bocka av saker. Att vara effektiv handlar också om att skapa lust, energi och glädje för annars försvinner ju motivationen och engagemanget, menar hon.

Att vara effektiv handlar också om att skapa lust, energi och glädje enligt Petra Brask.

Alla har dock inte det här problemet.

– En del personer har alltid hämtat sin energi genom att inte vara på kontoret och då går det antagligen ganska bra att jobba hemifrån. Vi är alla olika och ingenting är rätt eller fel. Det handlar bara om att veta vilken strategi man hade innan och vad man behöver för att kunna anpassa sig, säger Petra Brask.

Om man däremot hör till dem som får energi i samspelet med andra behöver man hitta en strategi för att fylla på.

– I vanliga fall ska man vara rädd om sin energi och frigöra tid och energi till det som är viktigt. Men nu behöver vi se till att fylla på energi, säger Petra Brask.

Lösningen ligger i att skapa tillfällen till energipåfyllnad och fördelen vi har nu är att vi kan planera in detta och få in de tillfällena när det passar. Det kan handla om enkla saker som att koppla upp sig i ett gruppmöte en gång i timmen för att köra ett gemensamt gympapass, fika ihop eller att använda en metod som Pomodoro som ser till att du ägnar en förutbestämd tid till jobbet innan du tar en paus.

En annan utmaning handlar om att våra hem inte är anpassade för kontorsarbete. Du kanske inte kan arbeta i avskildhet från övriga familjemedlemmar? Eller så är du för ensam.

– De ensammaste har det värst när vi är hänvisade till hemarbete har jag märkt och det behöver vi andra vara uppmärksamma på. Det kan vara så enkelt som att skicka iväg ett meddelande och fråga hur någon har det, säger Petra Brask.

Lägg upp din dag så här för att bli mer effektiv:

Prioritera! Börja dagen med, eller ännu hellre använd en stund dagen innan för att prioritera bland de arbetsuppgifter du har inför nästa arbetsdag. Vad är viktigast? Genom att göra det är det lättare att fokusera på rätt saker när du väl sätter igång arbetsdagen.

Planera din dag Planera din dag på morgonen så att du gör de viktigaste sakerna direkt på morgonen då du är hög på energi och har lättare att ta dig an komplexa och svåra saker

Reflektera Om du har gjort en prioritering och planering blir det lättare att veta vad du ska säga ja och nej till. Om du blir osäker – stäm av med en kollega eller chef. Har jag tänkt rätt här? Om du känner att det hamnar för mycket på ditt bord – flagga för det i tid. Just nu har många mer tid för reflektionstid – när vi jobbar på distans – i och med färre avbrott. Använd den reflektionstiden för att stämma av.

Stäm av vilka behov du har när du arbetar på distans och vilken strategi du ska ha för att fylla de behoven. Behöver du exempelvis investera i en mer ergonomisk arbetsmiljö hemma? Har du behov av en strategi för att skilja på jobb och fritid? Saknar du egen tid eller får du för lite stimulans och social tid?

Fundera också över vilken struktur och vilka rutiner du behöver för att arbeta mer effektivt. Många upplever fördelar av att börja dagarna och veckorna på samma sätt, t ex genom att ta en promenad eller löptur. När du har jobbat klart kan det hjälpa dig att utföra en fast ritual, t ex byta kläder eller plocka undan jobbdatorn. Många avslutar med dagens andra promenad och rensar tankarna med frisk luft.