Så skapar du bättre klimatsamtal

Så Skapar Du Bättre Klimatsamtal

Ge taltid till klimatet, stötta varandra och våga styra samtalet. Det är några tekniker för att skapa konstruktiva samtal, engagemang och nya normer kring klimatfrågor.

Text och foto: Abigail Sykes

Det är en måndagskväll i mars och 13 personer har klämt in sig i ett av de minsta rummen på ABF i Malmö. Under två timmar blir det praktisk träning i klimatsamtal och eko-civilkurage med föreningen Vardagens civilkurage.

Deltagarna får bland annat öva på att bjuda in till konkret kollektivt engagemang som kampanjer och aktioner, att få sin samtalspartner att se sig själv mindre som en konsument och mer som en medborgare eller aktivist, samt att samtala med personer som tror att ny teknologi är lösningen på klimatkrisen. Ett exempel på en konkret samtalsteknik, som kan engagera när du är på språng, är att snabbt och positivt bjuda in till någon gemensam klimataktivitet – ”jag måste gå nu men vi ses väl på demonstrationen på fredag?”

– En ska inte vara rädd för att styra samtalet. Många klimatengagerade tänker mycket på maktfrågor och vill inte manipulera – men då får den andra styra diskussionen, säger Frida Ekerlund som håller i träningen tillsammans med Gustaf Sörnmo. Tillsammans skriver de just nu även en bok om klimatkrisen ur ett ickevåldsperspektiv.

I ett rollspel berättar en person för sina fyra kollegor att hen ska flyga till Colombia på semestern. De andra är ”ingripare” som övar på att flytta fokus från att individen ”gör fel” till ett systemperspektiv och till positiva alternativ till flygresan. En slutsats blir hur viktigt det är att vara flera som samarbetar för mer konstruktiva klimatsamtal.

– Det är väldigt tydligt att ingriparna gav energi och glädje, istället för att det skulle bli jobbigt och en pinsam tystnad, säger en deltagare.
Risken är annars att den klimatengagerade till sist säger något positivt om flygresan istället för att fortsätta skapa dålig stämning, konstaterar en annan.

– I verkliga livet saknas ofta ingriparna.

När träningen är slut är deltagarna positiva. ”Jag blev stärkt att inte skämmas när jag tar upp det här.” ”Jag ska försöka att inkludera folk i ett trevligt samtal istället för att hela tiden gå i försvar.” ”Det finns en chans till aktivism i varje samtal.”

Texten har tidigare publicerats i Ordfront Magasin.

FAKTA: Tio tekniker

Olika tekniker kan naturligtvis kombineras och fungerar olika bra i olika situationer.

  • Säg ifrån tydligt när du inte håller med
  • Ta taltid så att klimatfrågan tar plats i samtalet
  • Fokusera inte på exempelvis klimatskeptiker utan ge utrymme till de andra som deltar i samtalet
  • Använd kroppsspråk medvetet: var inbjudande; visa energi, glädje, entusiasm; ställ dig fysiskt på samma sida som din ”motståndare”
  • Fokusera på det positiva, tacka för kritik och erbjud positiva alternativ
  • Sätt dig in i andras situation
  • Öva på att göra naturliga övergångar från vilket ämne som helst till klimatfrågor
  • Använd tredjepartsingripande, där du som ”allierad” går in och stöttar andra klimatengagerade exempelvis genom att ställa frågor till dem och visa intresse
  • Använd positiva exempel och personliga berättelser
  • Fokusera mer på politiska och sociala aspekter än naturvetenskapliga eller tekniska – ”vem har ansvaret”, ”hur mår vi i den världen”?

Fakta: Vardagens civilkurage

En partipolitiskt obunden ideell organisation som startade 2015. Arbetar för aktivistiskt medborgarskap, delaktighet och demokrati på gräsrotsnivå genom civilkurage och konfliktingripande. Har lokalföreningar i Dalarna, Göteborg, Malmö, Stockholm, Uppsala och Växjö. Läs mer på vardagenscivilkurage.se eller på Facebook.