Sårbarhet – grunden till ett helhjärtat ledarskap

Sårbarhet – Grunden Till Ett Helhjärtat Ledarskap

Socionomen Brené Brown beskriver i sin bok ”Daring Greatly” om hur man gör för att leda med hela hjärtat. Brown menar att det är fundamental att vi vågar visa vilka vi är eftersom det utvecklar tillit, öppenhet och trygghet. Skribenten och elitlöparen Sara Ulrika Holmgren har läst Browns bok och reflekterar kring hur vi kan vi skapa en gemensam grund för att fortsätta utvecklas, tillsammans och individuellt.

Foto (till vänster): Maile Wilson

”It is not the critic who counts; not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better.  The credit belongs to the (wo)man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood; who strives valiantly, who errs, who comes short again and again.” – Theodore Roosevelt

Jag vänder på sista bladet och likt ett höstlöv lämnar sin gren landar jag tyst tillbaka mot ryggstödet. I amerikanska forskaren och socionomen Brené Brown bok ”Daring Greatly” väver ord samman i en berättelse om ledarskap, sårbarhet och mod. 

Har du någon gång frågat dig själv vad du behöver för att skapa ett tryggt utrymme att utvecklas? Har du sökt efter ett ledarskap som erbjuder en trygg hand och leder utifrån där du är och dit du vill? Har du ändå velat använda din potential för att komma fram till lösningar och svar på egen hand men fallit tillbaka till samma ruta? Det här är en reflektion om hur vi genom mod, ett öppet hjärta och ett öppet sinne kan förändra sättet vi lär och leder.

Brené Brown mantra är wholehearted. Det innebär att leda med hela hjärtat även om det är utmanande, att förstå våra värderingar, bredda vårt perspektiv och lyssna.

Ett utrymme av frihet

En söndag förmiddag i oktober sitter en ung kvinna på bussen mellan Göteborg och Borås. Utanför de stora fönstren rusar bilar mellan bussen och den djupa tallskogen. Kvinnan lutar sig mot glaset och förflyttas in bland träden. Med kraftfulla steg springer hon mellan stammarna och den blöta mossan efter nattens regn kramar om hennes fötter. 

Den kreativa själen inom oss kan fortfarande känna barndomens djupa skogar och den frihet i drömmen som utforskade stigar som ännu inte fanns. Frihet att inte behöva välja utan se och känna – vad händer om vi lyssnar till hjärtats röst?

Det finns stunder där någon annan leder vägen och där känslan att värderingar, rutiner, vanor och den du är som människa hamnar i kläm. Vi kan vandra varje dag i ett utrymme där vi vrider och vänder på själen för att passa in. Kanske märker du inte ens av det skal du sätter upp för att skydda dig mot motstånd, från att vara sårbar. Allt vi vill är att ta oss framåt, att bli sedda och att bli hörda. Hur kan vi skapa en gemensam grund att stå på för att fortsätta utvecklas tillsammans och individuellt? 

“In a world where scarcity and shame dominate and feeling afraid has become second nature, vulnerability is subversive. Uncomfortable” – Brené Brown 

Ett öppet sinne och klar kommunikation

Brené Brown berättar ofta om att människor are hardwire for connection. Viljan och behovet att passa in i ett sammanhang är människans natur. För att leda, lära och prestera med ett öppet hjärta och ett öppet sinne behöver vi låta oss falla. Vi behöver öppna upp för en kommunikation utifrån den situation vi befinner oss i och utifrån den vi är, utifrån hjärtats mest genuina röst och genom den väg vi tidigare vandrat. 

För att stå stadigt när det stormar bygger vi broar från två håll genom att se den andra personen i ögonen och ställa frågor. Var har du varit för att komma hit och hur kan vi tillsammans ta oss framåt?  Vi behöver utveckla en intuition och tillit och se vårt mål som en process – en kombination av där du är och dit du vill. Vi släpper taget om kontroll. Vi släpper taget om att någon är bättre än jag. Vi andas genom motstånd. Vi skapar motståndskraft genom att förstå vad som gör att vi sätter upp ett skal och vi ser med ett öppet sinne och försöker innan vi säger att vi inte kan. Vi öppnar alla dörrar.  

Brené Brown berättar ofta om att människor are hardwire for connection. Viljan och behovet att passa in i ett sammanhang är människans natur.

Ett helhjärtat ledarskap

Vi är alla ledare. Du. Din chef, din tränare, din mamma, din pappa, din vän.

När jag lägger tillbaka boken i bokhyllan är det Brenés mantra wholehearted som stillar mitt andetag. Det innebär att leda med hela hjärtat även om det är utmanande. Det innebär att vi förstår våra värderingar, kan bredda vårt perspektiv och lyssna. I en kultur som strävar mot perfektion och där förändringar ständigt stormar kan du vara den ledare du vill att den du ser i dina ögon ska växa till. Att våga visa den du är och dina känslor speglar till andra en kraft att göra det samma. Det skapar möjlighet att hitta en gemensam grund. Det utvecklar tillit, öppenhet och trygghet. Det är därifrån vi ställer frågor som leder framåt. Det är därifrån vi kan lära av processen och uppnå gemensamma mål. Det är därifrån vi kan växa starka. Hard as hell but with my whole heart. 

Sara Ulrika Holmgren

Elitlöpare och skribent. Jag brinner för att skildra och förstå sociala, psykologiska och emotionella perspektiv. Jag är nyfiken på hur vi människor tänker, känner och beter oss och på vilket sätt vår undermedvetna och - medvetna närvaro påverkar våra val och beslut varje dag.