Seg organisation stressar

Seg Organisation Stressar

Effektivare arbetsplatser ger bättre hälsa och den som mår bra har bättre förutsättningar att jobba effektivt.

Stressforskaren Dan Hasson, som delar sin tid mellan Karolinska Institutet, egen verksamhet, och Mayo Clinic i USA, fokuserar sin forskning på hur man åstadkommer hälsosamma arbetsplatser.

Han menar att organisationer där medarbetarna upplever sig som stressade ofta är ineffektiva:

– I dåligt fungerande organisationer behöver medarbetarna arbeta hårdare för att nå resultat. Det gör att de känner sig mer stressade än medarbetare i effektiva organisationer, där samma resultat uppnås på ett smidigt sätt, säger han.

Men att ändra på rutiner och införa smartare lösningar är inte helt enkelt.

– Den som är stressad blir också förändringspassiv – hjärnan motsätter sig olika slags förändringar då det är säkrare att agera i enlighet med invanda mönster.

Vad är det då som gör en organisation effektiv?

Dan Hasson hänvisar till en amerikansk undersökning där forskarna under lång tid loggade variabler för vad som kännetecknade hög-, medel- och lågpresterande grupper

Resultaten var väldigt tydliga:

De effektiva  grupperna kännetecknades av en hög grad av positivitet.

Stressforskaren Dan Hasson har tittat på effektiva och ineffektiva organisationer. Han konstaterar att det är effektivt att hålla en vänlig ton.

Det fanns en balans mellan hur mycket man ställde vänliga frågor i relation till hur mycket man argumenterade. Det fanns en balans i hur mycket man fokuserade på sig själv och andra.

I framgångsrika grupper uppvägdes varje kritisk eller negativ interaktion av mellan fem och elva positiva. Samtalen fick en hög grad av komplexitet, eftersom flera röster kom till tals.

– Men om positiviteten blev för hög minskade prestationsförmågan då fokus blev mer på att ha roligt istället för att prestera, säger Dan Hasson.

Han framhåller att optimal arbetsglädje gör organisationen effektiv – och att det därför är det man ska sträva efter.

Effektiva mår bättre

Lågpresterande organisationer däremot kännetecknas av motsatsen:

Människor tenderar att argumentera för sin sak, framhäva sig själva och  strössla med negativa omdömen.

– Samtalen tenderar att fastna på samma ämne och det är svårt att komma vidare.

I en medeleffektiv organisation hamnar ofta i ett mellanläge – visst kan diskussionerna kännas bra, men det är si och så med genomförandet av det man lyckats besluta.

Tydligt är också att medarbetare i effektiva organisationer  verkar ha bättre hälsa.

Dagmar Forne

Journalist, med ett långt förflutet på branschtidningen Dagens Handel. Numera frilans med djupa kunskaper inom handel men också stort hjärta för samhällsfrågor - hållbarhet, stadsbyggnad, säkerhet och integration.