Unik metod hjälper autistiska Ellen med tandläkarbesöket

Unik Metod Hjälper Autistiska Ellen Med Tandläkarbesöket

Hos Folktandvårdens pedodontiavdelning på specialisttandvården i Örebro får varje patient ett personligt upplägg, noga uttänkt där allt handlar om att vinna förtroende.
– Här har allt gått jättebra. Det har inte varit några bakslag alls, säger Lina Bladh, mamma till femåriga Ellen som har autism.

Barnen som kommer hit gör det på remiss och är mellan 0-19 år. Sättet kliniken arbetar på har sett ungefär likadant ut sedan början av 90-talet.

– Vi börjar förbereda redan vid första telefonkontakten. Under första besöket pratar vi om varför de kommer till oss och om vad som tidigare fungerat och inte. Vi tittar endast på barnets tänder om barnet själv vill, säger Annika Gustafsson, verksamhetschef och övertandläkare.

På kliniken är det viktigt att varken vårdnadshavare eller barn känner sig hämmade och därför är personalen lyhörd.

– Det kan innebära att vi avbryter vårdnadshavaren om den sänker barnet inför barnet. Här handlar det om att komma vidare och nå ett gemensamt mål.

Många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är patienter på pedodontin och därför är det extra viktigt att göra allt rätt från start.

– Egentligen har vi samma upplägg för alla patienter, oavsett diagnos eller inte. Vi vill veta vad som fungerar för varje patient och frågar därför om eventuella hjälpmedel i hemmet och skolan. Många använder bildstöd, vilket vi också gör.

Viktigt att förbereda barnet

Bildstöd innebär att barnen får se bilder på vad som ska ske, i det här fallet inför och under besöket hos pedodontin.

– Vårdnadshavaren får bilder av oss så att de i lugn och ro kan gå igenom processen. Det kan vara allt från bilder på vår personal och hur väntrummet ser ut till bilder på borrbryggan, putspastan och lustgasen. Barnen ska känna sig förberedda och vi visar allt steg för steg.

Vid besöket är det sedan viktigt att hålla sig till det som är bestämt och inte bli för ivrig, berättar Annika.

– Vi får aldrig gå vidare utanför det som planerats. Det handlar om att vinna förtroende. Det är oerhört viktigt att vårdnadshavaren visar bilderna innan så att vi inte kommer med något nytt.

En av klinikens patienter är Ellen Bladh, fem år gammal. Redan när Ellen var sex månader visade hon tecken på att inte vara som alla andra barn. Vid två års ålder fick hon diagnosen autism nivå två på en skala ett till tre.

– Ellen hade svårt med kommunikation, samspel och saknade talat språk, berättar Ellens mamma, Lina Bladh.

Hon berättar gärna om sin dotter och det är tydligt att hon är en mycket stolt mamma.

– Jag och Ellens pappa har hela tiden känt att vi inte blivit lyssnade på trots att vi kände att något inte stämde. Ellen låg efter i utvecklingskurvan, men vi fick ändå höra att vi minsann inte skulle leta bokstavskombinationer på henne, säger Lina.

Unik metod hjälper autistiska Ellen med tandläkarbesöket
Tack vare fungerande metod hos specialistmottagningen har Lina Bladh och dottern Ellens besök varit felfria. Foto: Maria Eremo

Ellens autism innebär att hon som bebis hade svårt för att någon annan än föräldrarna tog i henne. Hon sov bara korta stunder och var stimulikänslig. En enorm prövning för både Ellen och de nyblivna föräldrarna.

– Svårast under hela den här långa resan har varit omvärldens motstånd. Exempelvis inom vården som inte tog vår oro på allvar, säger Lina.

Till viss del på grund av stressen kring besök i vården drog Ellens första besök hos Folktandvården ut på tiden. Ellen hann fylla fyra år innan de kom iväg.

– Vid det laget hade Ellen börjat göra enorma framsteg. Utvecklingen sker lite mer ojämnt och plötsligt gör hon hopp och kommer ikapp med saker.

Extra tid är över huvud taget viktigt för Ellen. Bildstöd har betytt jättemycket för familjen och har så gjort sedan Ellen var liten innan hon hade ett språk.

– Ellen är nyfiken och vill dela med sig av sina upplevelser. Hon är glad och social och har utvecklat sina samspelsfärdigheter något enormt. Ändå blev första besöket hos tandläkaren inget vidare.

Lina hade varit tydlig med Ellens problematik, men kraven blev för stora och allt gick för snabbt.

– Att sätta sig i tandläkarstolen direkt går inte och när tandläkaren vi mötte propsade på det blev jag bara irriterad. Jag ville inte ens försöka på samma ställe igen. Jag visste ju att det inte skulle fungera, jag känner mitt barn.

Ellen känner sig trygg

Lina kände till Örebros specialisttandvård. Hösten 2018 kom kallelsen från pedodontin och Lina som alltid tidigare varit orolig för hur Ellen ska bli bemött kände sig positivt överraskad.

– Det var första gången på länge. Lugnet och lyhördheten hos specialisterna är enorm. Deras professionalism har gjort att Ellen känt sig trygg hela vägen och allt har gått jättebra från start.

Pedodontin arbetar utifrån Barnkonventionen vilket innebär att alltid utgå från barnets bästa. För Lina har mottagandet betytt en ny tilltro till att bra vård faktiskt finns och fungerar för de som behöver extra tid.

– Både jag och Ellen känner oss förväntansfulla när vi går dit. För mig har oron släppt. Hos dem kan jag vara mamman som sitter bredvid och inte den som behöver lösa situationen. Jag behöver inte lägga mig i eftersom de bemöter oss på det sätt som fungerar. Ellen brukar hoppa upp och ner av glädje när hon vet att vi ska till tandläkaren.

Lina vet att just tandläkarbesöken är ett stort orosmoment för många vårdnadshavare till barn med NPF-diagnos.

– En av de jobbigaste punkterna är oförutsägbarheten. Det gör att bemötandet från omvärlden blir ännu viktigare. Har Ellen en ovanligt svår dag så behöver omvärlden också ställa om sina krav och förväntningar. Inte bara jag som mamma.

På pedodontin ser man att gruppen barn som har det jobbigt genom åren har fått en tuffare vardag.

– NPF-barn lyfts i dag och det är av godo. Det gör att de remitteras snabbare. Förr avvaktade man i större utsträckning. Det är ett annat omhändertagande i dag och det är en positiv förändring, säger Annika.

Att arbeta med en beteendeförändring och få människor att förstå att det blir en investering för framtiden är viktigt.

– Vi arbetar riktigt djuplodande och vårt upplägg med ett första samtal är unikt. Vi är oerhört strukturerade och jag vet att vi i Örebro är i framkant i den här frågan, säger Annika.

Lina är inne på exakt samma spår:
– Det är en vinst med specialisttandvård. Ellen skolas in på ett sätt som fungerar för henne och slipper i och med det förmodligen en livslång tandvårdsrädsla.

Autism

Autism är en medfödd eller tidigt förvärvad genomgripande funktionsnedsättning, vars symtom visar sig före tre års ålder. Autism förekommer ofta tillsammans med andra funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, epilepsi, syn- och hörselskador. Det är fler pojkar än flickor som får diagnosen. Autism drabbar cirka en på 150 barn.

Autism kommer av det grekiska ordet autos, som betyder själv. Autism är en av diagnoserna inom autismspektrumet som också omfattar Aspergers syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning.
Källa: autism.se

Tips från Lina

  • Bli medlem i Autism & Aspergerföreningen på autism.se.
  • Det finns bra samtalsgrupper för föräldrar på Facebook. Gruppen ”Stödhjälp för föräldrar med barn som har autism och adhd” har i dag cirka 8000 medlemmar. Där kan du finna samvaro och känna dig mindre ensam.
  • Boken ”En riktig människa”, skriven av Gunilla Gerland.
  • Webbsidan bildstöd.se där du kan ladda hem bilder utifrån behov utan kostnad.

Tips från Annika

  • Stäm av inför besöket så ni, tandvårdsteamet och patienten är överens om vad som ska utföras. Förklara anpassat inför alla steg.
  • Stäm av kontinuerligt och se till att patienten är med, särskilt de som lider i tysthet.
  • Läs av kroppsspråk och signaler. Pausa och förklara.