Uppror mot könsstympning inger hopp

Uppror Mot Könsstympning Inger Hopp

Donald Boström har träffat kvinnorna i Etiopiska Afarregionen som har återtagit rätten till sina kroppar. Upproret mot könsstympning sprider sig och ger ett ljus av hopp för många kvinnor.

– Det här har vi alltid vetat men det har tagit några hundra år för oss att våga ta diskussionen säger Momina Ali i Gewane. 

Text och bild: Donald Boström

De hade vandrat i timmar i den afrikanska hettan till ett litet skjul i byn Gewane för att berätta om det som förändrat deras och tusentals kvinnors liv. 

– Jag var bara ett dygn gammal när jag blev utsatt för könsstympning. Jag minns naturligtvis ingenting av hur de skar bort klitoris och de inre blygdläpparna helt, och delar av de yttre blygdläpparna. Därefter bands benen ihop under sju dagar för att det skulle läkas ihop på ett särskilt sätt. Det är trebarnsmamman Aboya Mohammed 30 år som berättar.

Flera etiopiska kvinnor samlade på golvet
I dagsläget har fler än 800 TBAs (kvinnor som hjälper till vid födslar) anslutit sig till den nya rörelsen. Det har räddat inte mindre än 15 000 flickor så här långt.

Det en stolt samling kvinnor som trängt ihop sig på det svala jordgolvet och som börjar förstå vidden av vad de verkligen har gjort. Stämningen i det heta lilla skjulet är närmast uppsluppen när Aboya, som är 30 år, ger en känga till männen.

– Männen har inget att säga till om längre. Vi har infört nolltolerans mot könsstympning, det är vi kvinnor som fattar de besluten utan att några män är med i besluten om säger Aboya. Applåder och skrattsalvor utbryter i strimman av ljuset från den lilla öppningen i väggen. 

Att vi överhuvudtaget vågade prata om saken beror på att en kvinna från byn arbetar med en organisation (Rohi Weddu, Pastoral Women Development Organization) som fokuserar på HTP, Harmful Traditional Practice och har vågat att driva frågan.

En grupp kvinnor i olika åldrar med färgglada slöjor
Att kvinnor könsstympas handlar om att män ska kontrollera oss, ingenting annat, menar kvinnorna som Donald Boström möter.

– En sådan enkel sak som att kissa är problematisk för många av oss, menstruation leder ofta till infektioner och samlag är svåra och smärtsamma. Det händer att båda mor och barn avlider vid förlossningen på grund av könsstympningen. Före och efter varje förlossning måste kvinnan skäras upp och sys igen, könsstympningen innebär ett livslångt lidande som inverkar på de flesta av livets områden. 

Afarregionen är en av de platser där den grövsta formen av könsstympning utövas, som i Afar kallas Salot, infibulation eller faraonisk omskärelse som det heter på vårt språkbruk, som innebär att klitoris och de inre blygdläpparna skärs bort helt och delar av de yttre blygdläpparna. Därefter sys det hela ihop och bara ett lite hål lämnas kvar för att urin och mens ska kunna passera. En sedvänja som i många fall leder till fysiska och psykiska problem. Könsstympningen utförs vanligtvis när flickorna är spädbarn mellan 7 och 40 dagar gamla, och senast vid 13 års ålder eftersom de ska giftas bort vid 15 års ålder.

Kvinna i grön sjal med bebis
Fler än två miljoner unga flickor könsstympas årligen världen över och ingen kan egentligen förklara hur fenomenet könsstympning uppstod.

Fler än två miljoner unga flickor könsstympas årligen världen över och ingen kan egentligen förklara hur fenomenet könsstympning uppstod. En del försöker förklara det med religion och då i synnerhet med Islam. Men det är inte möjligt att hitta stöd för sådana påbud i någon religion. Etiopien är ett land där ungefär hälften av invånarna är muslimer och hälften är kristna, och eftersom könsstympning praktiseras över hela landet visar det att traditionen är gränsöverskridande oavsett grupptillhörighet och religion. 

Att kvinnor könsstympas handlar om att män ska kontrollera oss, ingenting annat, menar kvinnorna på jordgolvet framför mig.

De argument som männen framför är uppenbart att de inte tror på själva. Att reducera den kvinnliga sexualiteten för att kvinnor inte kan kontrollera sin sexualitet. Det märkligaste skälet som en av männen framförde byggde på gammal homofobi och innebär att klitoris måste skäras av för att inte fortsätta växa och bli stor som en penis, ”två män kan ju inte ligga bredvid varandra” som en av de män vi mötte uttryckte det. Ju mer panik de hade i argumenten för att övertyga mig, ju mindre trovärdiga blev de naturligtvis.

Äldre kvinna i röd sjal
Även de kvinnorna som utfört könsstympningen ansluter sig till nolltoleransrörelsen och vägrar fortsätta utföra fler stympningar.

Paradoxen är att det är kvinnorna själva som drivit och utfört könsstympningen i århundraden. Men även de kvinnorna som utfört könsstympningen ansluter sig till nolltoleransrörelsen och vägrar fortsätta utföra fler stympningar.

Fathuma Ali 40 år är en av de som har arbetat med att könsstympa flickor har väntat tålmodigt i skuggan för att berätta.

Ofta är det samma kvinnor som hjälper till vid födslar i byarna, så kallade TBA, traditional birth attandence som också utför könsstympningarna.

– Vi brukar utföra omskärelsen inom ett dygn efter flickornas födsel säger Fathuma. En tradition som vi ärvt av våra förfäder och som vi har fortsatt med. Vi får inget betalt för jobbet men när flickorna gifter sig från 9 års ålder och framåt får vi enligt sedvänjan en get som gåva. Efter de här diskussionerna förstår jag det negativa och är helt enig med alla att stoppa det avslutar Fathuma.

Fathuma Ali är inte ensam om att ha slutat omskära flickor. I dagsläget har fler än 800 TBAs anslutit sig till den nya rörelsen. Det har räddat inte mindre än 15 000 flickor så här långt.

Flicka som kollar in mot kameran

– I skolan ser jag att många skolkamrater som har omskurits har problem och svårt att följa med i skolarbetet. Jag tackar min lyckliga stjärna att jag har sluppit säger Amina 13 år är en av de flickor som räddats från könsstympning.

En man som känner att han måste orsaka sin kvinna smärta och lidande varje gång de ska älska drar sig av naturliga skäl för att älska med sin hustru. Därför börjar det sakta men säkert gå upp för allt fler män att det finns fördelar även för dem att deras kvinnor får leva som de skapats. 

– Vi har fått ett eget sexliv också säger Momina Ali, efter några tusen år kan vi äntligen börja älska och njuta.

Ung kvinna
– Vi har fått ett eget sexliv också säger Momina Ali, efter några tusen år kan vi äntligen börja älska och njuta.

Fakta

Hur ändras djupt nedärvda traditioner sedan kanske tjugo sekel? I Gewane började det hela med att företrädare för Rohi Weddu med stöd av svenska Sida tog upp diskussionen. Rohi Weddu arbetar under UEWCA, (Union of Ethiopian Women Charitable Association) vars mål är att arbeta för kvinnors rättigheter, och mot skadliga traditioner som könsstympning och barnäktenskap. Så småningom började ett program ta form om hur könsstympning skulle kunna överges. Rohi Weddu använde sig av den traditionella Afar formen för dialog i samhället. De menade att klansystemet och den religiösa strukturen var passande för även den här dialogen. En av de viktigaste delarna i strategin var att få med personer med status och inflytande i samhället. Kommittéer och team tog sig ut i byarna för att övertyga befolkningen om det riktiga med att överge könsstympning. Steg för steg anslöt sig klanledare, religiösa ledare och höga officiella personer i distriktsledningarna, och med dem breddades som tänkt även stödet bland den övriga befolkningen. 

En samling porträtt av kvinnor från Afarregionen
I dag har 80 procent av invånarna i 7 av Afarregionens distrikt anslutit sig till nolltoleransen. Och fler ansluter sig hela tiden. 

Idén om att stoppa könsstympningen började sakta men säkert få fäste. Religiösa ledare tog öppet avstånd från kopplingen mellan Islam och könsstympning. Därmed upphörde det religiösa skälet för Afarerna. Istället hänvisade de till de rader i koranen som säger att ”ingen får skada någon annans kropp”.

Därefter följde officiella deklarationer från distriktsledningarna i Gewane, Elidear, Burimodayta, Argoba, Amibara, Awash Fentale, Yallo, Dubti och Aysaita, könsstympningen ska överges. I Amibara distriktet bestraffades en könsstymperska med två månaders fängelse. Därmed visar även myndigheterna i vissa distrikt att det menar allvar med införandet av nolltolerans. 

Tecken på förbättrad hälsa visar sig tydligt hos de unga flickorna som inte könsstympats, och färre kvinnor och barn dog i en förlossningssituation. 

I dag har 80 procent av invånarna i 7 av Afarregionens distrikt anslutit sig till nolltoleransen. Och fler ansluter sig hela tiden.